Українська | Русский | English
Головна Новини Районна державна адміністрація Управління агропромислового розвитку Державні/публічні закупівлі Доступ до публічної інформації Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Оголошення Енергоефективність

Управління Державної казначейської служби України у Березанському районі Миколаївської області

  Про включення до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного бюджету
Формат: DOC | Добавлен: 27/12/2018 14:13:57
30Kb Скачать скачать

Новини Про внесення Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

  Про відкриття небюджетних рахунків
Формат: DOC | Добавлен: 27/12/2018 14:14:10
23Kb Скачать скачать
  До відома розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та використання в роботі накази Міністерства фінансів України
Формат: DOC | Добавлен: 27/12/2018 14:14:24
27Kb Скачать скачать

 ДО ВІДОМА РОЗПОРЯДНИКІВ ТА ОДЕРЖУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Управління Державної казначейської служби України у Березанському районі  Миколаївської області на виконання пункту 10 наказу Державної казначейської служби України від 15.08.2018 № 268 «Про реалізацію рішення Колегії Державної казначейської служби України від 03.08.2018» доводить до відома розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів, що із 01.01.2019 буде відкрито всі видаткові рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів на балансі центрального апарату Державної казначейської служби України.

 

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ! З 2 ЛИПНЯ 2018 РОКУ ЗМІНЮЮТЬСЯ РЕКВІЗИТИ РОЗРАХУНКІВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДОХОДІВ ДО ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТІВ

Управління Державної казначейської служби України у Березанському районі Миколаївської області нагадує, що у зв'язку із запровадженням централізованої моделі виконання доходної частини бюджетів з 2 липня 2018 року ЗМІНЮЮТЬСЯ УСІ РАХУНКИ для перерахування податків та зборів до державного та місцевих бюджетів (крім Єдиного соціального внеску - ЄСВ).

Оновлений перелік рахунків можна отримати у органі ДФС або на офіціному сайті Державної казначейської служби України. Для отримання переліку необхідно на сайті знайти Інтерактивну карту України, обрати регіон та скачати реквізити рахунків. 

ДО ВІДОМА РОЗПОРЯДНИКІВ ТА ОДЕРЖУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Управління Державної казначейської служби України у Березанському районі Миколаївської області доводить до відома розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, визначено порядок та строки подання фінансової звітності.

Терміни подання місячної, квартальної бюджетної звітності до органів Казначейства встановлюються у межах термінів, визначених ст. 59, 60 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до вимог наказу Управління Державної казначейської служби України у Березанському районі  Миколаївської від 01.02.2018 № 5 «Про строки подання місячної та квартальної звітності» розпорядники та одержувачі бюджетних коштів та головні розпорядники бюджетних коштів подають:

- місячний звіт про бюджетну заборгованість не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним;

- квартальний звіт не пізніше 9 числа місяця наступного за звітним. 

УВАГА! ВАЖЛИВЕ ОГОЛОШЕННЯ

Пунктом 8 статті 16 Бюджетного Кодексу України визначено, що керівник місцевого фінансового органу має право за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів*.

Порядок здійснення операцій, передбачених цією частиною статті, визначається Кабінетом Міністрів України** з дотриманням таких вимог:

встановлення мінімальної ставки дохідності придбання цінних паперів, укладання договорів придбання цінних паперів - при придбанні цінних паперів;

укладання договору банківського вкладу (депозиту) з установою банку - при розміщенні на депозитах.

* обмежень щодо повернення коштів в межах поточного бюджетного періоду для придбаних державних цінних паперів немає;

**  порядок щодо придбання державних цінних паперів місцевими бюджетами в КМУ ще не прийнято

Перелік облігацій внутрішніх державних позики, а також основні умови випуску та порядок їх розміщення, затверджені ПКМУ від 31.01.2001 N 80 «Про випуски облігацій внутрішніх державних позик».

За цим Порядком можуть бути випущені наступні облігації:

короткострокові облігації з термінами обігу до одного року (далі - короткострокові державні облігації),

короткострокові облігації, номіновані в іноземній валюті, з термінами обігу до одного року,

середньострокові облігації з термінами обігу від одного до п'яти років,

короткострокові або середньострокові облігації, номіновані в іноземній валюті з термінами обігу до одного року та від одного до п'яти років відповідно,

середньострокові облігації з достроковим погашенням, номіновані в іноземній валюті, з термінами обігу від одного до п'яти років,

довгострокові облігації з достроковим погашенням з термінами обігу більше ніж п'ять років,

довгострокові амортизаційні облігації з термінами обігу більше ніж п'ять років,

довгострокові облігації з термінами обігу більш як п'ять років,

середньострокові облігації з індексованою вартістю з термінами обігу від одного до п'яти років,

довгострокові облігації з індексованою вартістю з термінами обігу більш як п'ять років.

Операції, пов'язані з розміщенням державних облігацій, здійснюються Національним банком через брокерів та/або дилерів, які є зберігачами та клієнтами депозитарію Національного банку, в порядку, визначеному Національним банком за погодженням з Мінфіном.

Перелік облігацій, що виставлені до продажу на аукціоні, а також перелік банків - первинних дилерів на ринку державних цінних паперів, з якими Міністерство фінансів України уклало договори про співпрацю на ринку державних цінних паперів за результатами проведених відборів, розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

Відповідно до Положення про інститут первинних дилерів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 N 363, первинними дилерами є визначені Мінфіном банки, які взяли на себе зобов'язання співпрацювати з Міністерством у частині розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів в обмін на виключне право участі у розміщеннях облігацій внутрішніх державних позик (далі - ОВДП) та переважне право брати участь в інших операціях, що проводить Мінфін з такими ОВДП. 

Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням ОВДП, затверджено постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 248.

Первинні дилери беруть участь у розміщенні облігацій від свого імені та за свій рахунок і можуть подавати конкурентні та неконкурентні заявки на придбання облігацій.

Придбання облігацій депонентами первинних дилерів та іншими особами, які не входять до складу учасників розміщення, здійснюється на вторинному ринку в порядку, визначеному законодавством України.

Враховуючи що органи місцевого самоврядування можуть виступати лише в особі депонента первинного дилера, то умови відкриття депонентських рахунків, їх обслуговування, порядок придбання облігацій, платність цих послуг тощо визначають саме первинні дилери.

  

Управління Державної казначейської служби України у Березанському районі  Миколаївської області доводить до відома розпорядників коштів місцевих бюджетів постанову Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова школа»

Управління Державної казначейської служби України у Березанському районі  Миколаївської області доводить до відома розпорядників коштів місцевих бюджетів, що для використання субвенції на соціально-економічний розвиток слід керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 року № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". 

Про підключення до системи дистанційного обслуговування

Управління Державної казначейської служби України у Березанському районі  Миколаївської області доводить до відома розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, що відповідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 816-р «Деякі питання дистанційного обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів» про визначення пріоритетним казначейське обслуговування через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» та здійснити організаційно-технічні заходи щодо підключення до зазначеної системи:

з 01.04.2018 – розпорядникам (одержувачам) коштів обласних, районних бюджетів, міст ( у тому числі районів у містах), бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

з 01.07.2018 – розпорядникам (одержувачам) коштів бюджетів  територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ.

 

Щодо обслуговування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом

 

  Відповідно до вимог абзацу другого пункту 18 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік програмно-цільовий метод у бюджетному процесі застосовується на рівні місцевих бюджетів, які не мають взаємовідносин з державним бюджетом.

  Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів мають надати до органів Казначейства затверджені спільно з місцевим фінансовим органом паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності рішенням про місцевий бюджет, що встановлено частиною восьмою статті 20 Бюджетного кодексу України.

 

 

  Про використання у роботі учасниками проведення видатків місцевих бюджетів наказу Міністерства Фінансів України від 04.01.2018 №1 «Про затвердження Порядку проведення органами Казначейства рахунків, передбачених пунктом 81 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 року № 256, та взаємодії учасників таких розрахунків."

Управління Державної казначейської служби України у Березанському районі Миколаївської області доводить до відома головних розпорядників коштів місцевих бюджетів та суб’єктів господарювання - учасників проведення видатків місцевих бюджетів, передбачених на надання пільг та житлових субсидій населенню для оплати електроенергії, природного газу, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття. Для роботи установам та організаціям слід керуватися наказом Міністерства Фінансів України від 04.01.2018 №1 «Про затвердження Порядку проведення органами Казначейства рахунків, передбачених пунктом 81 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 року № 256, та взаємодії учасників таких розрахунків."

  ПРО ПОДАННЯ КВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ЗВІТНОСТІ
Формат: DOC | Добавлен: 29/03/2019 08:32:02
26Kb Скачать скачать
  УВАГА!!! Важливе оголошення! з 02.05.2019 функціонуватимуть нові рахунки для сплати ЄСВ
Формат: DOC | Добавлен: 16/04/2019 16:38:12
26Kb Скачать скачать
  Про відкриття небюджетних рахунків, які будуть діяти з 03.06.2019 року
Формат: DOC | Добавлен: 29/05/2019 13:03:51
26Kb Скачать скачать