Березанська районна державна адміністрація. Миколаївська область, Україна. » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Районна державна адміністрація Управління агропромислового розвитку Державні/публічні закупівлі Доступ до публічної інформації Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Оголошення Енергоефективність

Новини

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ______________________________ ДП «НЕК «Укренерго» _

28/02/2019

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на
довкілля
____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
______________________________ ДП «НЕК «Укренерго» _____________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
_________________ Код ЄДРПОУ 00100227 ________________________________________________
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або
__________________________________________________________________________________________
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
____ Юридична адреса: вул. Симона Петлюри, 25, м. Київ, Україна, 01032________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
_______________ Тел.: +38 044 2383015, nec-kanc@ua.energy _________________________________
_Організіція розробник проекту : ТОВ «БК «Інженерні системи та комунікації»____ ________
Контактний номер телефона +38 067 3270655, +380672097697__________________________
Адреса електронної пошти: opmozgovoy@gmail.com_________________________________
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи * .
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається будівництво підстанції 330 кВ з встановленням
двох АТ потужністю 125 МВА кожний, будівництво ВРУ 330 кВ з організацією заходів для
ПЛ 330 кВ Аджалик-Трихати, будівництво ВРУ 110 кВ та відгалужень КЛ 110 кВ для
забезпечення видачі потужності генерації фотовольтаічних СЕС загальною потужністю 128
МВт
Технічна альтернатива 1.
Організація схеми видачі потужності СЕС загальною потужністю 128 МВт в ПЛ 220 кВ
Доброславська–Трихати з можливістю будівництва ПС 220 кВ.
Технічна альтернатива 2.Відсутня.
3 Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Адміністративно місце розташування підстанції 330 кВ «Прогресівка», що проектується,
знаходиться на земельній ділянці біля села Прогресівка (по за межами населеного пункту) в
межах адміністративної території Ташинської сільської ради Березанського району
Миколаївської області
територіальна альтернатива 1.
Відсутня.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність, матиме позитивний вплив на соціально-економічне середовище
даного району:
-
створення нових робочих місць;
-
забезпечення робочими місцями працездатного населення на період будівництва;
-
відрахування до місцевого бюджету у вигляді орендної плати за користування
земельними ділянками;
-
сплати податків;
-
забезпечення економічної основи для захисту соціально-економічних інтересів
населення (меморандуми комерційно-соціального партнерства);
-
поліпшення транспортної інфраструктури місцевого значення.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Виконання робіт передбачає:
будівництво на вільній території (орієнтовна площа – 6 га) підстанції фундаментів,
залізничних колій для перекочування, маслоприймальних чаш, масловідводів для АТ-1; АТ-
2 встановлення нових автотрансформаторів АТ-1, АТ-2 (125 МВА кожний) із
підключенням до ВРУ 330 та 110 кВ; встановлення нових вимикачів, роз’єднувачів,
шинних опор, трансформаторів струму і напруги 330 кВ; будівництво ОПУ, встановленням
трансформаторів власних потреб 10 кВ; заведення ПЛ 330 кВ Аджалик і ПЛ 330 кВ
Трихати на новозбудоване ВРУ 330 кВ по ПЛ 330 кВ Аджалик - Трихати виконується із
встановлення двох нових анкерно-кутових опор типу У330, металевих ґратчастої
конструкції. Загальна довжина заходів (відгалуження) ПЛ 330 кВ, складає орієнтовно 30
метрів, загальна довжина відгалужень КЛ 110 кВ складає орієнтовно 800 м.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з
Законодавством України, а також згідно з технічними умовами та містобудівними умовами
та обмеженнями. Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівельних й
територіальних обмежень згідно з діючими нормативними документами.
Земельна ділянка відноситься до категорії земель «Землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення».
Території навколо об'єктів енергетики із спеціальним режимом господарської та іншої
діяльності, що забезпечує безпечне функціонування цих об'єктів, які встановлюються у
формі зон спостереження, охоронних, режимних та санітарно-захисних зон. Розміри цих
зон слід приймати у відповідності з вимогами чинного законодавства.
Згідно Водного кодексу України прибережна захисна смуга уздовж морів, морських заток і
лиманів входить у зону санітарної охорони моря і може використовуватися лише для
будівництва військових та інших оборонних об'єктів, об'єктів, що виробляють енергію за
рахунок використання енергії вітру, сонця і хвиль, об'єктів постачання, розподілу, передачі
(транспортування) енергії, а також санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів та іншихлікувально-оздоровчих закладів з обов'язковим централізованим водопостачанням і
каналізацією, гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд. Розміщення
трансформаторних підстанції у зсувних зонах, зонах затоплення не допускається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
При розробці проекту під кожний фундамент, всі заходи з інженерної підготовки та захисту
проектованої території від несприятливих природних (зсуви, ерозія схилів, підтоплення
тощо) розроблені з урахуванням результатів інженерно-геологічних та гідрологічних
вишукувань. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, та інші вишукування
виконуватимуться у необхідному обсязі згідно з чинним законодавством.
При розробці робочого проекту передбачити планування території для забезпечення
водовідведення дощових і талих вод в понижені місця рельєфу.
В місцях великих виїмок і підсипок ґрунту рослинний шар слід зрізати і перемістити до
місць складування з послідуючим використанням для озеленення території та
рекультивації.
Благоустрій об’єкту проектування ув’язати з благоустроєм прилеглих територій.
В межах земельної ділянки необхідно виконати умови щодо забезпечення під’їздів та
підходів для обслуговування та ремонту інженерних мереж.
Проектним планом передбачається благоустрій території: а саме, влаштування озеленення
території (влаштування газону із суміші трав стійких до витоптування), влаштування
проїздів з поліпшеним покриттям (щебеневим).
Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне
використання ґрунту, мають бути передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню,
активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та
компенсаційні заходи.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
клімат і мікроклімат – впливи, які можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій
місцевості, відсутні; Даний проект потрапляє під перелік стратегічних пріоритетних
напрямків інноваційної діяльності, затверджених Верховною Радою України на період до
2030 року, а саме у частині нових та поновлювальних джерел енергії. Будівництво сонячних
електростанцій, згідно Кіотського протоколу, сприятливо впливає на величину квоти для
країн учасників даного протоколу.
геологічне середовище – планована діяльність передбачає розроблення технологічних
заходів щодо забезпечення недопущення скиду в навколишнє природне середовище
неочищених стоків, забруднення водоносних горизонтів, поверхневих вод та грунтів при
будівництві та функціонуванні
повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час проведення будівельних та
підготовчих робіт (від двигунів машин та механізмів, що працюють на органічному паливі;
при зварюванні та різанні металів; здійсненні процесів фарбування). При будівництві,
обслуговуванні та експлуатації утворюються тимчасові та постійні джерела шуму та
вібрації; при розробці проектної документації мають бути враховані джерела, рівні їх
впливу та передбачені заходи щодо захисту від шуму, ультра- та інфразвуку,
електромагнітного випромінювання. При експлуатації значні негативні впливи не
прогнозуються. Викиди забруднюючих речовин від автотранспорту чергового персоналу,
аварійних/ пожежних бригад; короткострокові викиди в повітря забруднюючих речовин
при роботі резервних електрогенераторів; викиди елегазу із обладнання – в межах значно
нижчих від встановлених нормативів ГДК.водне середовище: помірний вплив на водні ресурси через використання питної та
технічної води, який при реалізації природоохоронних заходів характеризується як
екологічно допустимий;
водні ресурси використовуються:
- при будівництві;
- при експлуатації - для господарчо-побутових потреб ремонтних бригад, поливу зелених
насаджень, миття твердих покриттів та поповнення протипожежного запасу води у
пожежних резервуарах. Проектом не передбачене скидання неочищених стоків у
поверхневі водойми та їх потрапляння на грунти та в грунтові води
земельні ресурси – помірний вплив на земельні ресурси. Після завершення усіх будівельно-
монтажних робіт виконується рекультивація земель, порушених під час будівництва,
видалення будівельного та іншого сміття, благоустрій прилеглої території;
- природно-заповідний фонд – планована діяльність передбачена поза межами об’єктів
природно-заповідного фонду
рослинний та тваринний світ – помірний вплив на рослинний та тваринний світ. Планова
діяльність суттєво не змінить складу рослинних угруповань, фауни, видової
різноманітності, популяцій домінуючих, цінних і видів, що охороняються, їх фізіологічного
стану і продуктивності, стійкості до хвороб
навколишнє соціальне середовище – носить позитивний аспект (позитивний вплив на
місцеву економіку). До позитивних аспектів будівництва слід віднести підвищення
надійності енергозабезпечення регіону та створення додаткових робочих місць;
навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не спричиняє порушення
навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил
проведнення підготовчих, будівельних робіт та подальшої експлуатації.
Прогнозовані впливи будуть визначений за результатами подальших досліджень та
програми моніторингу.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із статті 3
частини 3 пункту 10 (будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних)
напругою 110 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше) Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля»
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на
довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав)
Відсутні
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України “ Про оцінку впливу на довкілля ”12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу
на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а
також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і
пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається ___Державна архітектурно-будівельна інспекція Ураїни ______________ _____
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації_________
(найменування уповноваженого органу, номер телефону,
54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua__________________________
поштова адреса, електронна адреса
(0512) 46-04-27, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля_________________
контактна особа)

Всі новини →