Березанська районна державна адміністрація. Миколаївська область, Україна. » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Районна державна адміністрація Управління агропромислового розвитку Державні/публічні закупівлі Доступ до публічної інформації Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Оголошення Енергоефективність

Новини

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

06/03/2019

 

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_______________31.01.2019_____________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

______№: 20191302735/8130____________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 

1. Планована діяльність

Планованою діяльністю передбачається будівництво підстанції 330 кВ з встановленням

загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

двох АТ потужністю 125 МВА кожний, будівництво ВРУ 330 кВ з організацією заходів для

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

ПЛ 330 кВ Аджалик - Трихати, будівництво ВРУ 110 кВ та відгалужень КЛ 110 кВ для забезпечення видачі потужності генерації фотовольтаїчних СЕС загальною потужністю 128 МВт.

Організація схеми видачі потужності СЕС загальною потужністю 128 МВт в ПЛ 330 кВ Доброславська – Трихати з можливістю будівництва ПС 330 кВ.

Адміністративно місце розташування підстанції 330 кВ «Прогресівка», що проектується,

(місце провадження планованої діяльності)

знаходиться на земельній ділянці біля села Прогресівка (по за межами населеного пункту) в межах адміністративної території Ташинської сільської ради Березанського району Миколаївської області

 

2. Суб’єкт господарювання

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ________ «УКРЕНЕРГО» (ДП «НЕК "УКРЕНЕРГО»)________________________________________

повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код згідно з ЄДРПОУ 00100227__________________________________________________________

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

_________________________________________________________________________________________

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

Юридична адреса: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25,___________________

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця

Тел.: +38 044 2383015, nec-kanc@ua.energy _______________________________________________

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

Організація розробник проекту : ТОВ «БК «Інженерні системи та комунікації»____________ Контактний номер телефону +38 067 3270655, +380672097697

Адреса електронної пошти: opmozgovoy@gmail.com_________________________________

контактна особа: Мозговий Олег Петрович

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації_________

(найменування уповноваженого органу, номер телефону,

54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua__________________________

поштова адреса, електронна адреса

(0512) 46-04-27, Нураєва Ларіса Михайлівна_________________________________________

контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Управлінням екології та природних

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,

ресурсів Миколаївської облдержадміністрації на підставі Закону України «Про оцінку

нормативний документ, що передбачає його видачу)

впливу на довкілля»____________________________________________________________________

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить _26__ робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

27.03.2019 року о 11-00 в приміщенні районного будинку культури за адресою:________________,

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

57400, смт. Березанка, вул..Центральна, 35__________________________________________________

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації__________

(зазначити найменування органу,

_54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua__________________________

місцезнаходження

__(0512) 46-04-27, Нураєва Ларіса Михайлівна______________________________________

номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації__________

(зазначити найменування органу,

_54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua__________________________

місцезнаходження

__(0512) 46-04-27, Нураєва Ларіса Михайлівна______________________________________

номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 34 аркушах з 6 додатками.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно крім вихідних.:___

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

  • ТОВ «БК «Інженерні системи та комунікації», (04119, Україна, м. Київ, вул. Зоологічна, 4А оф 139 Контактний номер телефону +38 067 3270655, +380672097697контактна особа: Мозговий Олег Петрович

  • Березанська районна держадміністрації Миколаївської області (57400,
    смт. Березанка, вул..Центральна,33 (+38097) 0872406 контактна особа – Гординська Ірина Володимирівна

Всі новини →