Березанська районна державна адміністрація. Миколаївська область, Україна. » Громадська рада
Українська | Русский | English
Головна Новини Районна державна адміністрація Управління агропромислового розвитку Державні/публічні закупівлі Доступ до публічної інформації Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Оголошення Енергоефективність

Громадська рада

Громадська рада при Березанській райдержадміністрації створена та діє відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Громадська рада при райдержадміністрації є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю райдержадміністрації, налагодження ефективної взаємодії райдержадміністрації з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

  Положення
Формат: DOC | Добавлен: 29/12/2015 14:29:01
46Kb Скачать скачать
  Склад
Формат: DOC | Добавлен: 29/12/2015 14:29:16
34Kb Скачать скачать
  Установчі збори_2015
Формат: RAR | Добавлен: 29/12/2015 14:30:04
55Kb Скачать скачать
  Засідання_2015
Формат: RAR | Добавлен: 29/12/2015 14:30:22
167Kb Скачать скачать
  Склад ініціативної групи 2016
Формат: DOCX | Добавлен: 06/10/2016 15:04:08
14Kb Скачать скачать
  Засідання 2016
Формат: RAR | Добавлен: 10/01/2017 09:17:13
2925Kb Скачать скачать

До уваги представників громадськості

Розпочато формування нового складу

громадської ради при райдержадміністрації

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» затверджено порядок формування та діяльності громадських рад при центральних органах виконавчої влади та місцевих державних адміністраціях.

Відповідно до цієї Постанови громадська рада при Березанській районній державній адміністрації (далі – громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним  для  сприяння  реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, сприяння врахуванню органами виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань,   релігійних,   благодійних  організацій, творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів масової  інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

            Склад громадської ради формується на установчих зборах
шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на
установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами
громадянського  суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради – 2 роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство у громадській раді є індивідуальним.

30 вересня 2016 року діючою громадською радою утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації у складі 5 осіб (ознайомитись зі складом ініціативної групи можна за нижченаведеним посиланням).

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою  керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими
документами  інституту громадянського суспільства, про делегування
для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є
кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту
громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по
батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського
суспільства, контактної інформації;

копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та
організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту
громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності,
засвідчені в установленому порядку;

інформація    про    отримання    інститутом   громадянського
суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів
згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних
даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського
суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти,
виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом
громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових
обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та
реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування
про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у
разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року,
- за період діяльності);

відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти
інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

За 30 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.

За  результатами  перевірки  документів,  поданих інститутами
громадянського суспільства, на відповідність встановленим 
Типовим  положенням  про громадську раду вимогам  ініціативна  група  складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів
до  складу  громадської  ради,  які  братимуть участь в установчих
зборах,   та   список   представників   інститутів  громадянського
суспільства,  яким  відмовлено  в  участі  в установчих зборах, із
зазначенням підстави для відмови.

 Список  кандидатів  до складу громадської ради, які братимуть
участь  в  установчих  зборах,  та список представників інститутів
громадянського  суспільства, яким відмовлено в участі в установчих
зборах,  із  зазначенням  підстави  для  відмови,  інформація  про
результати  діяльності  інститутів  громадянського  суспільства за
останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників,
а  також  уточнена  інформація  про  дату, час та місце проведення
установчих  зборів, погоджена з райдержадміністрацією,оприлюднюються не пізніше ніж  за  три  робочих  дні  до  проведення  установчих  зборів  на
офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

 Під   час   проведення   установчих   зборів,  які  відкриває
уповноважений  представник  ініціативної групи, з числа кандидатів
до  нового  складу  громадської  ради обирається лічильна комісія,
голова  зборів,  секретар,  заслуховується  інформація  голови або
іншого  уповноваженого  члена попереднього складу громадської ради
про   її  діяльність,  якщо  така  рада  була  утворена,  а  також
обирається новий склад громадської ради.

Рішення   установчих  зборів  оформляється  протоколом,  який
складається  протягом  трьох  робочих  днів  з  моменту проведення
установчих  зборів,  підписується головою та секретарем установчих
зборів і подається райдержадміністрації.

 Райдержадміністрація   оприлюднює   протокол  установчих  зборів  на 

своєму офіційному  веб-сайті  та в інший прийнятний спосіб протягом трьох
робочих днів з моменту його надходження.

 Голова райдержадміністрації підставі протоколу установчих зборів

затверджує склад  громадської  ради  і  оприлюднює  його на своєму офіційному
веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів
з моменту затвердження.

Установчі збори для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації планується провести 31 січня 2016 року о 14.00 год. у залі засідань райдержадміністрації (смт.Березанка, вул. Центральна, 33). Приймання заяв для участі в проведенні установчих зборів та доданих до них документів завершується 31 грудня 2016 року.

Заяви та копії документів до ініціативної групи надсилаються поштою або надаються нарочно на ім’я уповноваженої особи від ініціативної групи - Федорчак Олени Мирославівни – завідувача сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації (57400, смт.Березанка, вул. Центральна, 33, e-mail: politik_brz@ukr.net). Нарочно документи приймаються протягом робочого дня – з 8.00 год. до 17.00 год.

Довідки та консультації за телефоном: (05153)2-16-39.

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування

нового складу громадської ради при Березанській райдержадміністрації

  Зразки документів_установчі збори
Формат: RAR | Добавлен: 16/12/2016 14:40:04
43Kb Скачать скачать

 До уваги громадськості! Повідомляємо про скасування установчих зборів

24.01.2017 у приміщенні райдержадміністрації відбулося засідання ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Березанській райдержадміністрації. У зв’язку із відсутністю поданих заяв від представників інститутів громадянського суспільства щодо делегування їх представників для участі в установчих зборах членами ініціативної групи було прийнято рішення скасувати проведення 31 січня 2017 року установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Березанській райдержадміністрації.

 

Ініціативна робоча група з підготовки установчих зборів

для формування нового складу громадської ради

 при Березанській райдержадміністрації

  План+протокол_ініціатив група 240117
Формат: PDF | Добавлен: 25/01/2017 08:48:30
2572Kb Скачать скачать