Березанська районна державна адміністрація. Миколаївська область, Україна. » Децентралізація державної влади
Українська | Русский | English
Головна Новини Районна державна адміністрація Управління агропромислового розвитку Державні/публічні закупівлі Доступ до публічної інформації Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Оголошення Енергоефективність

Децентралізація державної влади

До уваги громадян!

Протягом робочого тижня з 08.00 до 12.00 год. за номером 2-16-39 в райдержадміністрації на постійній основі діє телефонна «гаряча лінія» з питань впровадження механізму децентралізації. 

Офіс реформ при Миколаївській ОДА

Децентралізація влади

До відома громадян: роз’яснення Мінрегіону щодо процесу формування спроможних територіальних громад

 Відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст регулюються Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі - Закон).

Методика формування спроможних територіальних громад, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214 (далі - Методика), визначає механізм та умови формування спроможних територіальних громад, а також порядок розроблення і схвалення перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області (далі - перспективний план).

Одним із головних принципів об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міт є принцип добровільності.

Об’єднана територіальна громада вважається утвореною відповідно до Закону з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, або з моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі та за умови наявності попередньо наданого обласною державною адміністрацією висновку щодо відповідності проекту такого рішення Конституції та законам України (статті 7 та 8 Закону).

Базовими принципами добровільного об’єднання територіальних громад є також економічна ефективність та відповідальність (стаття 2 Закону).

Щодо спроможних територіальних громад.

Методикою визначено, що спроможна територіальна громада - це територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Формування спроможних територіальних громад здійснюється у наступній послідовності шляхом:            розроблення Радою міністрів АР Крим, облдержадміністрацією проекту перспективного плану; схвалення проекту перспективного плану Верховною Радою АР Крим, обласною радою; затвердження Кабінетом Міністрів України перспективних планів; добровільного об’єднання територіальних громад; формування органів місцевого самоврядування спроможних територіальних громад.

Одним із важливих чинників під час формування спроможних територіальних громад є визначення потенційних адміністративних центрів майбутніх об’єднаних громад. До потенційно спроможних можуть бути віднесені територіальні громади, які об’єдналися навколо:

1) міст обласного значення та населених пунктів, що мають статус районних центрів, та зон їх доступності;

2) населених пунктів (сіл, селищ, міст), які раніше мали статус районних центрів та розташовані на відстані більш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям від міст обласного значення та населених пунктів, які мають статус районних центрів, та зон їх доступності;

3) населених пунктів (сіл, селищ, міст), територія яких не охоплюється зонами доступності потенційних адміністративних центрів, визначених відповідно до вищезазначених підпунктів 1 і 2, які розташовані на відстані не менш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям від таких потенційних адміністративних центрів та частково забезпечені інфраструктурою.

До іншого важливого чинника під час формування спроможних територіальних громад є окреслення меж їх території, які визначаються з дотриманням таких вимог:

територія спроможної територіальної громади має включати території територіальних громад, що входять до її складу, та бути нерозривною;

спроможні територіальні громади розташовуються у межах території АР Крим, однієї області та у разі можливості одного району. Разом з тим Законом дозволено об’єднання суміжних громад, які знаходяться в різних районах і не допускається обмеження їх законних прав.

У цьому контексті Мінрегіоном спільно з обласними державними адміністраціями та Центрами розвитку місцевого самоврядування визначено потенційні перспективні центри спроможних громад, які листом Міністерства від 18.08.2017 № 7/13-8839 надіслано облдержадміністраціям. Крім того, Кабінетом Міністрів України доручено обласним державним адміністраціям опрацювати пропозиції Міністерства щодо переліку проектних центрів спроможних громад (доручення від 31.08.2017 № 33242/1/1-17) та надати Мінрегіону пропозиції щодо переліку територіальних громад та населених пунктів, які доцільно включити до складу відповідних спроможних громад.

Щодо добровільного об'єднання територіальних громад відповідно до перспективного плану.

Об’єднання сільських, селищних, міських територіальних громад відповідно до перспективного плану (а у разі його відсутності - відповідно до Методики) дає можливість новоутвореній громаді отримати новий правовий статус територіальної громади з повноваженнями міст обласного значення та прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом. Тобто, для таких бюджетів передбачаються міжбюджетні трансферти з державного бюджету та здійснюється горизонтальне вирівнювання їх податкоспроможності.

Важливим стимулом до об’єднання, відповідно до перспективного плану є положення Бюджетного кодексу України, яким (стаття 64) визначено склад доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із Законом та перспективним планом формування територій громад, і який значно відрізняється від складу доходів інших місцевих рад (стаття 69).

Закон встановлює, що держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади у разі, якщо її межі повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад АР Крим, області.

Загальний обсяг фінансової підтримки визначається законом про Державний бюджет України і розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад, утворених відповідно до перспективного плану формування територій громад АР Крим, області, пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.

Щодо статусу об’єднаних територіальних громад, які утворилися в областях, де відсутні затверджені перспективні плани, або у разі, якщо територія відповідних громад не охоплена схемою перспективного плану.

Територіальні громади, що об’єдналися в тих областях, де відсутні затверджені перспективні плани, або у разі, якщо територія відповідних громад не охоплена схемою перспективного плану, але з дотриманням процедур передбачених Законом «Про добровільне об’єднання територіальних громад», можуть претендувати на отримання статусу спроможної громади, якщо їх основні параметри (паспорт) відповідають Методиці.

За рішенням Кабінету Міністрів, на підставі висновків відповідних обласних державних адміністрацій, до потенційно спроможних можуть бути віднесені територіальні громади, які об’єдналися навколо: міст обласного значення; районних центрів; населених пунктів, які раніше мали статус районних центрів; населених пунктів, територія яких не охоплюється зонами доступності вищезазначених потенційних адміністративних центрів.

 

Щодо добровільного об’єднання територіальних громад без урахування затвердженого перспективного плану («вільне об’єднання»).

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» не зобов’язує територіальні громади об’єднуватися лише відповідно до перспективного плану формування територій областей і не встановлює будь-яких інших обмежень.

Такий формат добровільного об’єднання територіальних громад не суперечить Закону і не має слугувати підставою для відмови обласною державною адміністрацією у наданні висновку, передбаченого Законом та відмови Центральної виборчої комісії у призначенні перших місцевих виборів.

Разом з тим, територіальним громадам, що вирішили об’єднатися без урахування затвердженого Кабінетом Міністрів України перспективного плану, не передбачається надання статусу спроможних та отримання відповідних повноважень і прямих міжбюджетних відносин з Державним бюджетом.

Проте такі об’єднання повинні також розглядатися як позитивні кроки у напрямку оптимізації системи органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Зазначені громади також повинні отримувати державну підтримку, зокрема: інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну. Серед інших форм підтримки, об’єднані громади можуть розраховувати на кошти державного фонду регіонального розвитку для реалізації інвестиційних проектів та програм, кошти міжнародних проектів та програм підтримки децентралізації в Україні шляхом участі у конкурсному відборі.

Водночас необхідно звернути увагу, що об’єднані територіальні громади, які не визнані як спроможні, не можуть відповідно до чинного законодавства претендувати на кошти субвенції, що відповідно до Бюджетного кодексу України надаються на розвиток інфраструктури. З метою часткової фінансової підтримки таких громад у 2017 році Мінрегіоном опрацьовуються пропозиції щодо внесення змін до відповідного законодавства.

Проект змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) та Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

 

 

 

 

 

  5 необхідних кроків для проведення реформи
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 15:37:04
151Kb Скачать скачать
  5 кроків децентралізація
Формат: RAR | Добавлен: 24/08/2020 15:37:04
250Kb Скачать скачать
  Законодавча база
Формат: RAR | Добавлен: 24/08/2020 15:37:09
828Kb Скачать скачать
  decentralization_to_unite_the_territorial_community
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:04
4255Kb Скачать скачать
  Алгоритм дій по об'єднанню громад
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:04
81Kb Скачать скачать
  17 питань про реформу
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 15:37:09
28Kb Скачать скачать
  Посібник_спроможні громади
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:10
5246Kb Скачать скачать
  Практичні рекомендації_спроможні громади
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:10
5290Kb Скачать скачать
  Чого чекати від об'єднання громад
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:10
7712Kb Скачать скачать
  Стаття В.А.Бойко Першим виборам ще в 14-ти об'єднаних громадах - бути!
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 15:37:12
33Kb Скачать скачать

До уваги ОТГ: зміни в законі щодо повноважень старост в селах об’єднаних громад

У 366 створених в Україні об’єднаних територіальних громадах обрано вже 330 старост, ще близько 1000 осіб виконують обов’язки старост. Попри те, що вони надають послуги сотням тисяч людей у селах і селищах об’єднаних громад, статус старост та їхні функції до останнього часу були нечіткими і остаточно не закріпленими в законодавстві.

Законопроект № 4742 щодо статусу старости села, селища, прийнятий Верховною Радою 9 лютого цього року, вносить зміни до законодавства і надає сільським старостам в об’єднаних громадах чіткий статус шляхом визначення просторових меж їхньої діяльності, кола повноважень, підстав та порядку дострокового припинення їхніх повноважень, гарантій діяльності тощо.

Зокрема, в чинне законодавство вводиться поняття «старостинський округ» - це одне або декілька сіл чи селищ  на території об’єднаної громади, інтереси жителів яких представляє староста.

Рада громади самостійно формує старостинські округи, встановлює їхню кількість та межі, чим запроваджує повсюдність інституту старост на території об’єднаної громади, що є гарантією захисту прав та інтересів жителів усіх сіл та селищ.

На території населеного пункту, який є адміністративним центром об’єднаної громади, староста не обирається, отже і старостинського округу там не буде.

Староста, згідно законопроекту, як і раніше, є виборною посадовою особою місцевого самоврядування. Він обирається жителями старостинського округу на п’ять років, тоді як раніше передбачалося, що він обирається на строк дії повноважень ради об’єднаної громади.

Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної громади за посадою.

У законопроекті йдеться, що повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги на засіданні ради об’єднаної громади, на якому попередньо відповідною територіальною виборчою комісією оголошується рішення щодо його обрання та реєстрації.

У повноваженнях старости є лише дві контролюючих функції. У законопроекті йдеться, що староста бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою, а також за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу. Про результати цього контролю він інформує голову громади та виконком.

Серед інших повноважень варто виділити такі:

  • бере участь і має гарантоване право виступу на засіданнях ради об’єднаної громади та засіданнях її постійних комісій у питаннях, що зачіпають інтереси жителів відповідного старостинського округу;
  • сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
  • бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету а також проектів рішень ради об’єднаної громади, що стосуються майна громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
  • сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм участі громадян у вирішенні питань місцевого значення.

У законопроекті також зазначено, що староста здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами. Отже, функції старости не обмежуються і можуть розширюватися, утому числі, рішенням ради громади.

Тут слід зазначити, що порядок організації роботи старости визначається не лише законодавчо, а й Положенням про старосту, яке затверджується радою об’єднаної громади. Передбачається, що в Положенні будуть більш детально розписані графіки роботи, звітування старости, формат роботи з виборцями, подаватиметься повний перелік послуг, конкретизуватиметься його дисциплінарна відповідальність у разі невиконання обов’язків тощо. Наприклад, в деяких діючих об’єднаних громадах староста уповноважений місцевою радою вчиняти нотаріальні дії та реєструвати акти цивільного стану.

Подається у законопроекті і виключний перелік підстав для дострокового припинення повноважень старости. Крім іншого, зазначено, що відкликання старости з посади може відбутися за народною ініціативою.

Право достроково припинити повноваження старости залишається і за радою об’єднаної громади — більшістю голосів від загального складу ради. Це може відбутися, якщо староста порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Нагадаємо, що цей законопроект прийнято в другому читанні, а чинності він набере наступного дня після опублікування.

Більше про інститут старост в об’єднаних громадах за посиланням

Майже 700 ОТГ, більше 173 млрд грн власних доходів у місцевих бюджетах, секторальні зміни – оновлений моніторинг децентралізації

Мінрегіон оприлюднив оновлений моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.

За даними моніторингу, в Україні створено 692 об’єднаних територіальних громад, з яких в 51 ОТГ перші вибори відбудуться 24 грудня цього року, а 27 ОТГ очікують призначення виборів від Центральної виборчої комісії.

Загалом вже об’єдналися 3247 місцевих рад –майже третина від загальної кількості сільських, селищних міських рад, які функціонували до початку процесу об’єднання.

В об’єднаних громадах мешкає вже близько 6 млн жителів. Середня чисельність мешканців ОТГ – 8760 осіб.

В Україні вже 15 районів, повністю «накритих» об’єднаними громадами. В 111 районах до ОТГ входить більша частина територій. 199 районів, а це майже половина від загальної кількості, мають у своєму складі хоча б одну ОТГ.

П’ятірка областей - лідерів у формуванні об’єднаних громад виглядає наступним чином:

  1. Житомирська,
  2. Хмельницька,
  3. Чернігівська,
  4. Дніпропетровська,
  5. Волинська.

Дані моніторингу традиційно демонструють зростання власних доходів місцевих бюджетів, зараз цей показник сягнув 173 млрд грн. Але при цьому збільшуються і залишки коштів місцевих бюджетів, які складають загалом близько 80 млрд грн, з яких 14,6 млрд грн – на депозитних рахунках. 

  Моніторинг процесу децентралізації станом на 08.12.2017
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:19
4467Kb Скачать скачать
  Прес-тур Дніпропетровщиною. Журналісти Миколаївщини вивчали позитивні практики діяльності старостинських округів
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 15:37:19
26Kb Скачать скачать
  Фінанасова децентралізація_ результати та перспективи
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:21
289Kb Скачать скачать
  Об'єднання і приєднання громад_Методика-2018
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:21
1023Kb Скачать скачать
  Позитивний досвід об'єднання громад Миколаївщини
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:21
7061Kb Скачать скачать
  Огляд законодавства у сфері освіти
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:21
312Kb Скачать скачать
  Необхідні_закони_2018-03
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:21
3449Kb Скачать скачать
  Моніторинг процесу децентралізації_12.03.2018
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:21
6549Kb Скачать скачать
  Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:22
2347Kb Скачать скачать
  Місцевий бюджет і фінансове забезпечення ОТГ
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:22
2631Kb Скачать скачать
  Ресурсне забезпечення ОТГ та її маркетинг
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:22
2787Kb Скачать скачать
  Управління розвитком ОТГ на засадах громадської участі
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:22
3022Kb Скачать скачать

Роль мешканців в управлінні об'єднаними громадами - зразки документів 

Експерти проекту USAID «Громадяни в дії» адаптували типові положення по місцевій демократії для потреб об’єднаних територіальних громад України. В їх основу лягли типові положення, які були розроблені ще кілька років тому спільними зусиллями Українського незалежного центру політичних досліджень та Інституту політичної освіти.

Типові положення дозволяють посилити роль громадян в управлінні своїми громадами через запровадження кращих практик демократії участі.

В перелік увійшли типові положення по таким інструментам:

Громадські слухання

Місцева ініціатива

Електронні петиції

Загальні збори громадян

Консультації з громадськістю

Громадська експертиза

Звітування голови громади та депутатів

Успішна територіальна громада: будуємо разом. Новий посібник від DESPRO

З'явився новий посібник від DESPRO «Успішна територіальна громада: будуємо разом» - спільний доробок експертів Марини Бриль, Олександра Врублевського, Ольги Данчевої, Айдера Сеїтосманова та Ельведіна Чубарова (ЗАВАНТАЖИТИ). 

У посібнику розглядаються актуальні питання процесу децентралізації, зокрема, даються теоретичні обґрунтування та практичні рекомендації щодо об’єднання територіальних громад. Аналізуються історичні традиції і сьогодення України як незалежної держави (Магдебурзьке право; козацьке самоврядування; імперська модернізація; нищівна радянська централізація). Висвітлюються права спроможної територіальної громади, наводяться правові акти, що унормовують цей процес. Характеризується специфіка створення об’єднаної територіальної громади, вплив локальної ідентичності на формування згуртованості. Розглядається питання підвищення рівня довіри між владою і громадою, розкривається процес стратегічного планування як основи сталого розвитку територій. 

Посібник призначений для представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також для громадських активістів, членів ініціативних груп та студентів, які вивчають процеси децентралізації.

Друковану версію посібника можна отримати безкоштовно на подіях DESPRO. 

8 головних змін у земельному законодавстві

З 1 січня 2019 року набрав чинності Закон №2498-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розв'язання питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», в якому законодавці внесли зміни до 10 нормативно-правових актів.

Олександр Гнітецький, радник з просторового планування та управління ресурсами Житомирського Центру розвитку місцевого самоврядування, створеного Програмою «U-LEAD з Європою» та Мінрегіоном, підготував короткий огляд 8 головних аспектів, які важливо знати про нововведення.

«Цей закон є логічним продовженням земельної децентралізації та надає нові можливості громадам ефективно управляти земельними ресурсами та наповнювати власні бюджети».

Ключові зміни, які дозволять громадам ефективніше використовувати земельні ресурси, внесено в Земельний кодекс, в Закони України «Про землеустрій», «Про оцінку землі», «Про державний земельний кадастр» тощо.