Березанська районна державна адміністрація. Миколаївська область, Україна. » Економіка та фінанси » Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Українська | Русский | English
Головна Новини Районна державна адміністрація Управління агропромислового розвитку Державні/публічні закупівлі Доступ до публічної інформації Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Оголошення Енергоефективність

Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

  ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 15:37:34
42Kb Скачать скачать

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

 

Березанська районна державна адміністрація

повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір визначити обсяг та провести стратегічну екологічну оцінку (СЕО) за проектом документу державного планування місцевого (регіонального) рівня

 

1. Замовник СЕО.

Замовником проекту містобудівної документації є Березанська районна державна адміністрація. Адреса - вул. Центральна, 33, смт. Березанка, Березанський район, Миколаївська область, 57400, код ЕДРПОУ 04056693, тел. (+380)-5153-2-13-45, e-mail: berezanka@mk.gov.ua.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 127,0000 га для будівництва та експлуатації об’єктів сонячної енергетики в межах території Щасливської сільської ради (за межами населеного пункту) Березанського району Миколаївської області, розробляється на підставі розпорядження голови Березанської районної державної адміністрації Миколаївської області № 293 від 29.10.2018р.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту генерування електричної енергії із використанням сонячних елементів в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно    ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

            При розроблені детального плану враховуються: схема планування території Миколаївської області, схема проекту районного планування Березанського району, проектна документація, інформація земельного кадастру.

 3.  Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яка охоплюється детальним планом, планується розташувати сонячну електричну станцію «Щасливе», розташовану на відстані приблизно 0,5 км від с. Щасливе Щасливської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

Детальним планом території визначено місце розташування та основні техніко-економічні показники СЕС «Щасливе»:

Основні техніко – економічні показники:

Площа територій – проектного об’єкту: 127,0000 га;

Проектна потужність - 60 МВт.

Показники по детальному плану:

Площа проектного об’єкту, яка орієнтовно включає в себе: 127,0 га, з них площа під забудову – 0,01 га , площа під електропідстанцію – 0,49 га, площа під озеленення – 6,59 га, площа під розміщенням фотоелектричних сонячних елементів – 117,32 га, площа під твердим покриттям – 3,59 га. Черговість будівництва: одна черга розрахована на 7 років.

4. Ймовірні наслідки.

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території Щасливської сільської ради Березанського району Миколаївської області під будівництво сонячної електростанції, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори;
- кліматичні фактори;
у тому числі для здоров’я населення -
в проект потрапляють земельні ділянки сільськогосподарського призначення, житлова забудова відсутня;

б) для територій з природоохоронним статусом– відсутні;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення– відсутні;

Проектний об'єкт не чинить техногенного впливу на навколишнє середовище.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Сонячні електричні станції для виробництва електричної енергії використовують лише сонячні промені, що є необмеженим, природним, відновлюваним джерелом енергії. їм притаманні всі переваги відновлюваних джерел енергії, а саме:

 • скорочення викидів вуглекислого газу;

 • необмежені енергетичні ресурси;

 • географічна диверсифікація;

 • автономність роботи генераторів;

 • створення умов для енергетичної незалежності і енергетичної безпеки держави.

Характерними особливостями сонячних електричних станцій є те, що для побудови досить потужної електричної станції використовується незначна загальна площа земельних ділянок. Це зумовлено тим, що електростанція складається з окремих електричних установок, які із умов максимального використання земляного потенціалу, розташовані на досить значній відстані від поверхні землі. Таким чином, майже вся територія, на якій розміщується сонячна станція може супутньо використовуватись для сільськогосподарських потреб.

Особливості та переваги сонячних енергогенеруючих елементів: в процесі будівництва та усієї подальшої експлуатації не відбувається ніякого порушення природного ландшафту або навколишнього середовища; не спостерігається суттєвих порушень якості ґрунтів:

- вони не втрачають своїх природних властивостей, всі показники залишаються колишніми, та можуть спокійно використовуватись для сільськогосподарських потреб;

- майже відсутня залежність від зовнішніх атмосферних проявів; подача споживачам економного виду електроенергії можлива цілий рік без збоїв;

- відсутні проблеми, пов’язані з організацією будівництва, які можуть спостерігатись при зведені інших об’єктів.

Ці перераховані властивості та плюси застосування в свою чергу доказують перспективність та доцільність використання такого виду видобутку електроенергії. Окрім того, не порушується природний баланс.

В даний час розвиток об’єктів по обслуговуванню підприємств, що розвиваються, є важливим елементом організації енергетичної інфраструктури, забезпечуючи зменшення забруднення оточуючого довкілля і вирішення питання функціонування об’єднаної енергосистеми України.

Альтернатива відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, це створить умови для невиконання завдання проекту районного планування щодо розробки раціональної планувальної організації території з ціллю забезпечення оптимальних умов для розвитку виробничих потенціалів району, розселення, культурно - побутового обслуговування та відпочинку населення на основі комплексного та ефективного використання природних умов Березанського району.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього природного середовища», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі;

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

            Для   розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:  доповіді про стан довкілля,  статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля,  оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни  існуючого функціонального використання території

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.
Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:
а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;
д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;
е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»:
– збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;
-недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;
-збереження цілісності природних угруповань диких тварин;
–запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;
-охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;
-недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;
-розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.


8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Березанська районна державна адміністрація.

57400, смт. Березанка, вул. Центральна, 33, Березанський район, Миколаївська область. Відповідальна особа: начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та туризму Гординська Ірина Володимирівна, кабінет № 19, тел: (05153) 2-14-79, 2-14-79;

e-mail: berezanka-rda-econom@ukr.net.

Усі зауваження  та пропозиції громадськості до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території Щасливської сільської ради Березанського району Миколаївської області під будівництво сонячної електростанції надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення на офіційному веб-сайті замовника.

 

ТОМ ІІЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ
РОЗДІЛ
«ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА»
Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею
до 127,0000 га, яка планується до відведення для будівництва та
експлуатації об’єктів сонячної енергетики за межами населеного пункту
в межах території Щасливської сільської ради Березанського району
Миколаївської областіЗміст
Вступ
1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з
іншими документами державного планування.
2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного
планування не буде затверджено (за адміністративними даними,
статистичною інформацією та результатами досліджень).
3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та
стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за
адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами
досліджень).
4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я
населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо
територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними,
статистичною інформацією та результатами досліджень).
5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа
державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час
підготовки документа державного планування.
6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у
тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та
довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100
років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування.
8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися,
опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому
числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів
під час здійснення такої оцінки).
9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення.
10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення.
11. Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку
аудиторію.
Висновки.Вступ
Даний розділ розроблено у відповідності до статті 11 Закону України
«Про стратегічну екологічну оцінку», з врахуванням вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-
10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього
природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та
вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної
оцінки документів державного планування, затверджених наказом
Міністерства екології і природних ресурсів України No 296 від 10.08.2018.
Стратегічна екологічна оцінка містобудівної організації дає
можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу
планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього
аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в
процесі детального планування.
1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його
зв’язок з іншими документами державного планування
Виконаний детальний план території розглядає земельну ділянку
орієнтовною площею 127,00 га для наступної планованої діяльності:
будівництво та експлуатація об’єктів сонячної енергетики в межах території
Щасливської сільської ради (за межами населеного пункту) Березанського
району Миколаївської області. Плановані об’єкти призначені для
перетворення за допомогою фотоелектричних модулів енергії сонячного
випромінювання на електричну енергію. При цьому перетворенні не
використовуються ніякі види палива та не викидаються в атмосферне повітря
забруднюючі речовини, сама ж сонячна енергія є поновлюваною.
Детальний план території за межами населених пунктів розробляється
відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або
області з урахуванням державних і регіональних інтересів. Розроблення
детального плану території за межами населених пунктів та внесення змін до
нього здійснюються на підставі розпорядження відповідної районної
державної адміністрації. Детальний план території визначає принципи
планувально-просторової організації забудови, функціональне призначення,
режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок,
розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами
і правилами та інші особливості планування території.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,
планована діяльність не входить до переліку об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля і підлягають процедурі оцінці на довкілля.2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ
державного планування не буде затверджено (за
адміністративними даними, статистичною інформацією та
результатами досліджень)
Гідрографія та рельєф
У фізико-географічному відношенні територія планованої діяльності
розташована в межах південного заходу Східноєвропейської рівнини, в
степовій зоні, на межі Причорноморського середньостепового краю (Бузько-
Дніпровська низовинна область) та Причорноморсько-Приазовського краю
(Нижньобузько-Дніпровська низовинна область).
В геоморфологічному відношенні район знаходиться в межах
геоморфологічної області – Причорноморської низовини, на межі
геоморфологічних підобластей: Дністрово-Бугської та Бугсько-Дніпровської
(денудаційно-акумулятивний тип рельєфу), на вододільній області річок
Сосик та Березань. За структурно-геоморфологічним районуванням, площа,
яка розглядається, знаходиться в межах Причорноморської пластово-
акумулятивної низовини на неогенових відкладах. Район характеризується
рівнинно-похилим слабо розчленованим характером рельєфу з порівняно
густою гідрологічною мережею та приурочений до правобережжя річки
Дніпро. В цілому, рельєф спокійний, має невеликий ухил на південний схід.
Абсолютні позначки коливаються від 40,43 м до 59,41 м.
У гідрологічному та геоморфологічному відношенні риси району
планованої діяльності в значній мірі визначені існуючою балочно-річковою
системою. Зі східного боку в 50...200 м від дільниці, яка розглядається,
знаходиться балка Кільчень (до тальвегу балки – 521 м). Далі на схід – ріка
Березань зі ставком на ній. Балка Зарічанська знаходиться в 7,3 км на
північний схід та впадає в р. Березань. Річка Березань впадає в Березанський
лиман в 10 км на південний схід. Ріка Сосик протікає в 5-6 км західніше. В 7
км на південний захід р. Сосик впадає в Сосицький лиман, який є рукавом
Березанського лиману. Березанський лиман, в свою чергу, впадає в Чорне
море в 27 км південніше від площі, яка розглядається. Вся гідрологічна
мережа в цілому направлена на південь – в бік Чорного моря. Площа річок,
ставків, лиманів в Березанському районі складає 12 107,8 га. Протяжність
прибережної смуги Чорного моря на території району складає 19 км.
Геологічна будова та ґрунти
За даними інженерно-геологічних вишукувань в районі планованої
діяльності (Науково-технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування,
ТОВ «ГІЛЬДІЯ ІНЖИНІРИНГ», 2018), у геоструктурному відношеннівивчена територія розташована в межах структур осадового чохла Північного
крила Причорноморської западини. В геологічній будові району беруть
участь утворення архею та нижнього протерозою, що перекриваються
відкладами крейдової, палеогенової, неогенової та четвертинних систем. До
глибини буріння 15.0 м в геологічній будові ділянки вишукувань беруть
участь осадові породи четвертинної системи, представлені еолово-
делювіальними відкладами верхнього неоплейстоцену. Літологічний розріз
ділянки вишукувань складається лесоподібними суглинками та глинами. З
поверхні вони перекриті чохлом сучасних утворень – насипними ґрунтами,
ґрунтово-рослинним шаром. Безпосередньо в геологічній будові верхньої
частини геологічного розтину проектної території беруть участь: насипні
ґрунти (суглинок, твердої консистенції, гумусований, місцями з домішкою
щебеню); сучасні відклади голоцену – ґрунтово-рослинній шар (суглинок
гумусова ний, твердої консистенції, з коріннями рослин); еолово-делювіальні
відклади верхнього неоплейстоцену (глина лесоподібна, легка, пилувата,
твердої та напівтвердої консистенціїї, просідна, суглинок лесоподібний,
важкий, пилуватий, твердої та напівтвердої консистенціїї, місцями з
включеннями карбонатів, просідний, глина лесоподібна, важка, пилувата,
твердої та напівтвердої консистенції, просідна).
На період інженерно-геологічних вишукувань до розвіданої глибини ґру-
нтові води не свердловинами не виявлені. За хімічним складом водної
витяжки, згідно ДСТУ Б В.2.6-145: 2010, за ступенем сульфатної
агресивності та за вмістом хлоридів ґрунти є неагресивними для всіх видів
бетону та залізобетонних конструкцій. Ґрунти мають середню корозійну
агресивність до свинцевих оболонок та високу до алюмінієвих оболонок
кабелю.
Корисні копалини: в Березанському районі наявні родовища пиляних
вапняків (5 кар’єрів), суглинків, мінеральної столової води, поклади пісків та
жорстви, які на сьогодні не розробляються. На ділянці планованої діяльності
розробка корисних копалин не ведеться і не планується.
Ґрунтово-рослинний шар, за картою ґрунтів України, представлений
чорноземами південними малогумусними та чорноземами південними
залишково-солонцюватими. Товщина профілю чорноземів складає 65-70 см,
вміст гумусу в орному шарі – від 3,3 до 4,1%. За даними вишукувань,
ґрунтово-рослинний шар безпосередньо на проектній території представляє
собою суглинок сірий, чорний, гумусований, твердої консистенції, з
корінням рослин. Розповсюджений на всій території досліджень, крім
свердловин No 6-7, 16-17. Встановлена потужність шару складає 0.1-0.3 м.Клімат
Згідно ДСТУ-Н
Б
В.1.1-27:2010, район планованої діяльності
знаходиться
в
II
(Південно-Східному)
архітектурно-будівельному
кліматичному районі, в степовій зоні. Клімат континентальний, достатньо
теплий, посушливий. Як правило, найхолоднішим місяцем року є січень,
найтеплішим – липень. Середня річна температура повітря складає 10.1°С,
середня температура найхолоднішого місяця (січня) – мінус 4,7°С,
найтеплішого (липень) – 19,8 °С. Середня глибина промерзання ґрунтів – 1 м.
Тривалість безморозного періоду – 160-205 днів, вегетаційного періоду –
215-225 днів.
Економічна характеристика району робіт
Антропогенне навантаження в районі планованої діяльності на довкілля
визначається, головним чином, існуючою сільськогосподарською діяльністю.
Природні та кліматичні умови сприятливі для розвитку сільського
господарства. Площа сільськогосподарських угідь в Березанському районі:
112,7 тис. га, з них: 91,7 тис. га – ріллі, 3,0 тис. га – багаторічних насаджень,
18,0 тис. га – пасовищ. Основною сільськогосподарською продукцією
району є: зернові культури – пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий,
просо, кукурудза на зерно; технічні культури – ріпак, соняшник, соя;
виноград; м'ясо, молоко, вовна, яйця.
В Березанському районі промисловість представлена харчовою галуззю.
Основною промисловою продукцією є: виноробна продукція, олія
соняшникова нерафінована, борошно, крупи, макаронні вироби, хлібобулочні
вироби.
Об’єкти природно-заповідного фонду, флора та фауна
Лісові масиви в Березанському районі, у тому числі полезахисні смуги
та інше, складають 2570,6 га. Ліса займають 770 га, в т ч. листяні породи –
630 га, хвойні – 140 га. Середній вік насаджень становить 35-40 років. Є
штучно створені лісові масиви на схилах балок. Загальна площа державного
лісового фонду – 2013 га.
Наявність природно-заповідних територій у Березанському районі
визначається, головним чином, присутністю декількох широких річкових
лиманів, які впадають у Чорне море: Тилігульський, Березанський (в нього в
свою чергу впадає Сосицький лиман). Поряд з Березанським районом з
південно-східного боку також знаходиться один з найбільших в Україні
лиманів – Дніпровський лиман.
Одним із найближчих до ділянки планованої діяльності природно-
заповідних об’єктів 25 років назад була Кільченська бухта (заказник) площею
120 га – в 13,5 км на південь біля с. Матіясове. Заказник місцевого значення
«Кільченська бухта» був оголошений рішенням виконкому Миколаївськоїобласної ради депутатів трудящих від 25.12.1979 No 623. Але, рішенням
Миколаївського облвиконкому від 23.10.1984 року No 448 «Про мережу
території та об'єктів природно-заповідного фонду області» пам'ятка була
скасована. Відбулося пересихання та пов'язана з ним зміна берегової лінії,
гідрологічного та біологічного режимів. Можливо, одним із чинників даних
процесів виявились кліматичні зміни, але на даний час конкретні особливості
цих процесів невідомі.
Найближчий до планованої ділянки існуючий найбільший природно-
заповідний об’єкт – регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» –
регіональний ландшафтний парк місцевого значення на східному узбережжі
Тилігульського лиману і його акваторії. Територія заповідного об ́єкту
включає узбережжя та прилеглі акваторії Тилігульського лиману в межах
Березанського району Миколаївської області загальною площею 8195,4 га.
Парк створено рішенням Миколаївської облради від 28.04.95 р. No 8. До
парку були включені території Ташинської сільради (3507,4 га),
Краснопільської сільради (583,8 га), Анатолівської сільради (1564,2 га),
Червоноукраїнської сільради (1109,9 га) і Коблевської сільради (1430,1 га) та
ДП «Очаківське лісомисливське господарство». У 2001 році розпорядженням
Миколаївської облдержадміністрації від 26 листопада 2001 р. No 698-р
створена дирекція регіонального ландшафтного парку. До його складу також
увійшов орнітологічний заказник місцевого значення «Пониззя
Тилігульського лиману» площею 120 га (накази про утворення No 668 від
20.12.76 та No448 від 23.10.84). Відстань від ділянки планованого об’єкту до
цього ландшафтного парку досить велика – в 23-25 км на захід.
Парк забезпечує збереження цінних природних комплексів та історико-
культурних об ́єктів Тилігулу, умови для організованого туризму і
відпочинку, проведення наукових досліджень, пропаганду екологічних знань.
Як унікальний природний комплекс Тилігульський лиман включено до
переліку водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення, головним
чином, як середовище існування водоплавних птахів. Заповідні угіддя
підтримують існування багатьох рідкісних представників орнітофауни, що
занесені до Червоної книги України і Європейського червоного списку:
пелікана рожевого, баклана малого, чаплі жовтої, косаря, коpовайки, лелеки
чоpної, казаpки чеpвоноволої, чеpні білоокої, гоголя, скопи, луня польового,
канюка степового, підорлика малого, орлана-білохвоста, балабана, сапсана,
жуpавля сіpого, лежня, пісочника морського, кулика-довгонога та кулика-
сороки, кульонів великого і сеpеднього, мартина каспійського та інших
(всього понад 40 видів). Тилігул – місце масового гніздування та
концентрації птахів під час сезонних міграцій, в районі якого можна зустріти
близько 270 видів пернатих. На піщаних островах та косах з невисокою
трав ́янистою рослинністю тут часто гніздяться крячки річковий,
рябодзьобий і малий, коловодник звичайний, чоботар, кулик-довгоніг,
пісочники морський та малий, рідше кулик-сорока і дерихвіст лучний. Серед
заростей очерету, переважно у верхній частині лиману, виводять потомство
лиска, крижень, гуска сіра, лебідь-шипун, різні види чапель, косар такоровайка. У норах та берегових обривах влаштовують свої гнізда красені
галагази та екзотичні сиворакші.
Гідрологічний заказник «Солоне озеро» (озеро Солонець-Тузли) площею
375,0 га находиться на території району (с.Тузли) в 22 км на південь-
південний схід від площі проектування, являється гідрологічним заказником.
Створений рішенням Миколаївської облради No448 від 23.10.84. Має цілющі
грязі (лікування нервових захворювань, хвороб суглобів, кісток). Територія
озера входить в склад національного природного парку «Білобережжя
Святослава».
Національний природний парк «Білобережжя Святослава» створений в
межах Очаківського та Березанського районів Миколаївської області.
Загальна площа 35223,15 га. Парк створено згідно з указом президента
України від 16.12.2009 No 1056/2009 з метою збереження, відтворення і
раціонального використання цінних природних та унікальних комплексів та
об ́єктів степової зони, що мають важливе природоохоронне, рекреаційне і
культурно-освітнє значення. До території національного природного парку
«Білобережжя Святослава» погоджено в установленому порядку включення
35223,15 гектара земель державної власності, а саме: 28587,74 гектара
земель, що надаються (у тому числі з вилученням у землекористувачів)
національному природному парку в постійне користування (з них 25000
гектарів земель акваторій Дніпровсько-Бузького лиману, Ягорлицької затоки
та прилеглої акваторії Чорного моря навколо Кінбурнського півострова), і
6635,41 гектара земель, що включаються до складу національного
природного парку без вилучення. До головної частини національного парку
від проектної ділянки – 35-40 км.
Об’єкт природно-заповідного фонду «Джерело» – гідрологічна пам’ятка
природи, яка знаходиться на території району (с. Рибаківка), площею 0,50 га,
створена рішенням Миколаївської облради від 11 грудня 1990 року No 281.
Досить далеко від проектованої площі – 29 км на південь-південний схід.
«Курган» – комплексна пам’ятка природи Березанського району, займає
0,10 га та створена рішенням Миколаївської облради No 448 від 23 жовтня
1984 року.
Безпосередньо земельна ділянка, запланована для будівництва та
експлуатації об’єктів сонячної енергетики, не входить до складу територій та
об’єктів природно-заповідного фонду Миколаївської області (лист No 01-
04/552-05 від 01.02.2018 р. Управління екології та природних ресурсів
Миколаївської обласної державної адміністрації).
Середня чисельність постійного населення Березанського району (за
оцінкою Головного управління статистики у Миколаївській області) у січні-
жовтні 2018 року склала 23090 чоловік (в цілому Миколаївської області –
1136394 чол.) http://www.mk.ukrstat.gov.ua/. Стан здоров’я населення району
проектованої діяльності характеризується незадовільним. За показниками
захворюваності Миколаївська область має середні та високі показники по
Україні. Так, за даними Державної служби статистики, захворюваність
населення (кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань на 100000 населення) у 2017 році по Миколаївській області склала 66072 (по
Україні в цілому – 62895), деяких інфекційних та паразитарних хвороб – 3027
(2222), новоутворень – 1106 (865), хвороб крові, кровотворних органів та
окремих порушень із залученням імунного механізму – 354 (390), хвороб
ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну речовин – 1021
(928), хвороб нервової системи – 965 (1504) і т. д. Для Миколаївської області
характерний середній рівень захворюваності населення на хвороби органів
дихання та високі рівні захворюваності населення на злоякісні
новоутворення, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, серцево-судинні, інфекційні та
паразитарні хвороби із переважанням негативних рис динаміки показників
захворюваності населення за виключенням захворюваності на активний
туберкульоз та інфекційні хвороби.
Медичне обслуговування в районі забезпечують: Березанська районна
центральна лікарня та комунальний заклад «Березанський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги», 20 фельдшерсько-акушерських
пунктів, 8 сільських амбулаторій, 3 аптеки, 5 аптечних пунктів.
Слід зазначити, що в багатьох випадках для України, в нашому випадку
– для Миколаївської області, на сьогодні основним чинником впливу на
захворюваність населення є не фактор стану довкілля під впливом діяльності
підприємств-забруднювачів, а соціально-побутові фактори: низький рівень
життя та санітарної культури, недостатнє й неякісне харчування значних
прошарків населення, зростання кількості бездомних і безробітних;
недоступність медичної допомоги та ліків; недоліки в організації та
координації здійснення профілактичних заходів, а також у роботі органів і
закладів охорони здоров'я; недостатнє фінансування як усієї системи охорони
здоров'я, так і окремих її напрямків; занедбана матеріальна база та
обладнання.
В районі проектованої діяльності на сьогодні відсутні підприємства, які
суттєвим чином забруднюють чи змінюють стан навколишнього середовища,
включаючи атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, геологічне
середовище та ґрунти та, відповідно, суттєвим чином впливають на стан
здоров’я місцевого населення.
Значних змін стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, якщо
документ державного планування не буде затверджено, не передбачається.
Такі зміни можливі під впливом глобальних кліматичних змін та змін
соціально-побутових умов населення.
3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення
та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за
адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами
досліджень
В результаті планованої діяльності не буде помітно порушено стан
довкілля, умови життєдіяльності населення та стан його здоров’я на
територіях, які зазнають впливу планованої діяльності. Цей станохарактеризовано у п. 2. Певні фактори впливу на навколишнє середовище
будуть існувати і вони охарактеризовані далі (див. п. 6 опис наслідків для
довкілля).
4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я
населення, які стосуються документа державного планування, зокрема
щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними
даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)
Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення,
які стосуються даного документа державного планування, зокрема щодо
територій з природоохоронним статусом, відсутні. Обґрунтуванням для
визначення такої відсутності екологічних проблем є наступне. Планований
об’єкт не є об’єктом, на якому утворюватимуться при експлуатації викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, не скидатимуться стічні води у
поверхневі водойми, не утворюватимуться в значних кількостях небезпечні
промислові відходи і т. і. Як наведено у п. 2, безпосередньо сама земельна
ділянка, запланована для будівництва та експлуатації об’єктів сонячної
енергетики, також не входить до складу територій та об’єктів природно-
заповідного фонду Миколаївської області. Території з природоохоронним
статусом не межують з планованим об’єктом і знаходяться від нього на
значних відстанях (20 км і більше).
5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа
державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань
під час підготовки документа державного планування
Зобов’язань у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язаних із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлених на
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються конкретно
документа державного планування, який розглядається, немає.
6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення,
у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо-
та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності –
50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків
Планована діяльність впливатиме на навколишнє середовище, головним
чином, при проведенні будівельно-монтажних робіт.
Вплив на атмосферне повітря. Джерелами забруднення атмосфери на
період будівництва сонячної електростанції будуть будівельні машини та
транспортні засоби, що працюють на ділянці будівництва та постачають
будівельні матеріали; земляні, фарбувальні і зварювальні роботи;розвантажувальні та завантажувальні роботи, пов’язані з будівельними
матеріалами та утворюваними будівельними відходами.
При проведенні будівельних робіт будуть задіяні екскаватори,
бульдозери, крани, вантажні автомобілі та інші механізми, які працюють на
дизельному паливі і бензині. При цьому в атмосферне повітря
виділятимуться продукти спалювання дизпалива і бензину: оксид вуглецю,
вуглеводні, діоксид азоту, сажа, діоксид сірки. При розвантаженні
(завантаженні) будівельних матеріалів та будівельного сміття можливі
викиди пилу неорганічного. Від зварювальних робіт в атмосферне повітря
виділятимуться оксиди заліза, марганець та його сполуки та інші речовини.
При фарбувальних і ґрунтувальних роботах будуть виділятися уайт-спірит та
інші органічні розчинники. Викиди в атмосферне повітря будуть незначними
та короткочасними – на період проведення будівельно-монтажних робіт.
Перевищень нормативних показників на межі найближчих житлових масивів
(с. Щасливе) не очікується.
В процесі експлуатації планованого об’єкту сонячної енергетики
джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутні.
Відбуватимуться короткочасні незначні викиди забруднюючих речовин
(оксид вуглецю, вуглеводні, діоксид азоту, сажа, діоксид сірки) при заїздах-
виїздах обслуговуючого автотранспорту на територію планованого об’єкту,
від маневрувань автотранспорту на автопарковках, а також від аварійної
роботи дизель-генератора (у випадку його встановлення). Вірогідні незначні
короткочасні викиди при здійсненні ремонтних робіт.
Шумове забруднення. Чинниками шуму при будівельно-монтажних
роботах будуть будівельні механізми, транспорт, працюючі будівельні
інструменти. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел
шуму припиниться. Постійні технологічні джерела шуму на планованому
об’єкті в період його експлуатації відсутні. Відбуватиметься короткочасний
незначний шум при здійснені ремонтних робіт та при заїздах обслуговуючого
автотранспорту на територію планованого об’єкту, а також при
маневруваннях автотранспорту на автопарковках і при аварійній роботі
дизель-генератора (у випадку його встановлення).
Рівень шумового навантаження в період будівельно-монтажних робіт та
в період експлуатації планованого об’єкту на межі найближчої житлової
забудови не перевищить встановлені санітарно-гігієнічні нормативи
(відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови
населених пунктів. ДСП-173-96» та ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій,
будинків і споруд від шуму», еквівалентний допустимий рівень звуку на
території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків вночі становить
45 дБА, а вдень – 55 дБА).
Джерел вібраційного навантаження та джерел ультразвуку на
навколишнє середовища при експлуатації планованого об’єкту не
передбачається.
Електромагнітне випромінювання. На інверторних станціях планованої
сонячної
електростанції
електрична
енергія
постійного
струмуперетворюватиметься на енергію змінного струму та через трансформаторні
підстанції напруга збільшуватиметься до 35 кВ. Передавання електроенергії
до розподільчого пристрою 35 кВ закритого типу здійснюватиметься по
підземній кабельній лінії 35 кВ. Далі електроенергія передаватиметься на ПС-
220/35 кВ. Згідно Державним санітарним нормам і правилам захисту
населення від впливу електромагнітних випромінювань, санітарно-захисна
зона (20 м і більше) для повітряних ліній електропередач встановлюється для
ліній напругою 300 кВ і більше. Для нашого випадку (підземної кабельної
лінії 35 кВ) встановлення санітарно-захисної зони не потрібно. Крім того,
слід відмітити, що підстанційний вузол планується з південної сторони
планованої сонячної електростанції – з боку, протилежного найближчому
житлу (приблизно в 3,5 км від нього). Прокладка електричних мереж на
сельбищних територіях планованою діяльністю не передбачається.
Джерела іонізуючого випромінювання на планованому об’єкті відсутні.
Таким чином, планована діяльність при експлуатації не буде мати
чинників (джерел) впливу на довкілля, які могли б визначати необхідність
створення санітарно-захисної зони у планованого об’єкта. Санітарною
класифікацією Державних санітарних правил планування та забудови
населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 19.06.96 р. No 173 (ДСП-173-96, додаток 4) санітарно-захисні
зони для такого роду об’єктів, як планований, не передбачені.
Сонячна електростанція, що проектується, є екологічно чистим
виробництвом. На підприємстві не застосовуються матеріали, сировина або
методи виробництва, які можуть призвести до утворення факторів шкідливої
дії на атмосферне повітря, рівень звукового тиску не перевищуватиме
допустимі нормативи, виробництво не потребує витрат води та не
передбачає її забруднення і скидів забруднених стоків.
Згідно ДСП-173-96 (п. 4.3) «у сельбищній зоні населеного пункту
допускається розташування промислових підприємств, які не є джерелами
викидів шкідливих речовин, не створюють шуму, вібрації, електромагнітних
та іонізуючих випромінювань вище нормативних рівнів, що не потребують
обладнання
під’їзних
залізничних
шляхів,
інтенсивного
руху
автомобільного транспорту (понад 40 автомобілів за добу)». При цьому,
відстань до житлових будинків, ділянок дитячих дошкільних закладів, шкіл,
закладів охорони здоров'я, відпочинку та фізкультурних споруд слід
встановлювати не менше 50 м від межі території об’єкту.
Найближчі населені пункти до планованої території: с. Щасливе – 300 м
на північ-північний схід, с. Калинівка – 4,6 км на північний схід, села
Журівка, Марківка, Малахове, Попільне, Андріївка, Березанка – 6,0...9,5 км
на північний захід, захід та південний захід, Калабатине – 3,8 км на
південний схід. Найближча житлова забудова (житлові будинки с. Щасливе)
знаходиться на відстані 300 м від ділянки, що розглядається.
Враховуючи вищевикладене, нормативна СЗЗ розміром 50 м для
об’єкту проектування витримується.Вплив на геологічне середовище. Планована діяльність не впливатиме
суттєвим чином на стан геологічного середовища. Незначний механічний
приповерхневий неглибокий (1-2 м) вплив відбуватиметься при спорудженні
фундаментів під будівлі, прокладанні комунікацій та зануренні опорних
конструкцій сонячних панелей електростанції. Можна констатувати, що
планована діяльність не буде джерелом забруднення геологічного
середовища та ініціатором небезпечних екзогенних та ендогенних
геологічних явищ, карсту, суфозії, зсувів і т. і. В районі проектованих робіт
відкриті та підземні гірничі роботи не проводились, корисні копалини не
розроблялись і не плануються до розробки. Небезпека зрушення земної
поверхні під впливом природних або антропогенних явищ, а також під
впливом планованої діяльності, відсутня. При проведенні планованих
будівельно-монтажних робіт необхідно врахувати рекомендації інженерно-
геологічних вишукувань в районі планованої діяльності (Науково-технічний
звіт
про
інженерно-геологічні
вишукування,
ТОВ
«ГІЛЬДІЯ
ІНЖИНІРИНГ»), зокрема просідні властивості ґрунтів проектної території.
Виробничі відходи. Схема безпечного поводження з відходами
виробництва на проектній сонячні електростанції буде мати наступні
характеристики. В процесі будівельно-монтажних робіт, особливо при
будівництві адміністративно-побутової будівлі та інших будівель, будуть
утворюватися відходи матеріалів основних та речовин, які використовують у
будівництві та відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд
(відходи бетону, газобетону, гіпсокартону, керамічної плитки, цегли та інших
будівельних матеріалів та розчинів); залишки використаних електродів (від
використання електродів при зварювальних роботах – брухт чорних металів
дрібний), обрізки використаного кабелю (при електромонтажних роботах),
використані пакувальні матеріали (від розпакування обладнання). Можливе
також утворення будівельних відходів від демонтажу старих будівельних
конструкцій, якщо вони будуть зустрінуті в процесі вишукувальних робіт. В
ході будівництва та при експлуатації утворюватимуться також тверді
побутові відходи від працюючого персоналу. Крім того, утворюватиметься
осад від роботи очисних споруд господарсько-побутових стічних вод
«Біолайн-25», які передбачається встановити на планованому об’єкті.
Утилізація усіх видів відходів на планованому об’єкті не передбачається.
При закінченні терміну експлуатації (20-30 років і більше) при втраті
необхідних технологічних показників, зіпсовані сонячні панелі, які не
можуть бути використані за призначенням (відходи електричного та
електронного обладнання), необхідно організовано збирати та передавати на
утилізацію спеціалізованим підприємствам з переробки чи відновлення
сонячних панелей для попередження забруднення навколишнього
середовища компонентами фотоелектричних панелей. Усі зібрані відходи
електричного та електронного обладнання, яке вийшло з ладу, повинні
доставлятися для оброблення і перероблення суб'єктами господарювання у
сфері поводження з відходами, які мають відповідні дозвільні документи,
передбачені чинним законодавством.Утворювані при будівельних роботах будівельні відходи передаються по
договору спеціалізованій організації для захоронення на полігоні
промислових або побутових відходів.
Тверді побутові відходи збиратимуться на двох спеціальних
майданчиках у контейнери для роздільного збирання відповідно до вимог ст.
32 Закону України «Про відходи» щодо заборони захоронення
неперероблених (необроблених) побутових відходів, а також ст. 35-1 цього ж
Закону щодо забезпечення роздільного збирання і зберігання твердих
побутових відходів. Передбачаються окремі контейнери для скла, пластмаси,
паперу, металевих банок та харчових відходів. Побутові відходи планово-
регулярно із залученням спеціального автотранспорту передаються по
договору спеціалізованій організації для захоронення на полігоні побутових
відходів або спеціалізованим організаціям для пода

  ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ РОЗДІЛ «ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА» Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею до 127,0000 га, яка планується до відведення для будівництва та експлуатації об’єктів сонячної енер
Формат: JPG | Добавлен: 24/08/2020 15:37:35
2672Kb Скачать скачать
  ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ РОЗДІЛ «ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА» Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею до 127,0000 га, яка планується до відведення для будівництва та експлуатації об’єктів сонячної енер
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:35
956Kb Скачать скачать

ТОМ І
1ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ,
СКЛАД ПРОЕКТУ:
No тома Позначення:
Том І No 02/19 - ДП
No 02/19 - ДП
Додатки
Том ІІ
No 02/19 - ДП
Найменування:
Прим.
Пояснювальна
записка
Основні креслення
Вихідні дані
Звіт про стратегічну
екологічну оцінку
2ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ:
No
п/п
Найменування:
Стр.
Склад проекту
Гарантійний запис 2
5
1 Вступ 6
2 Мета роботи 7
3 Існуючі містобудівні, соціально-економічні та природні умови 9
3.1 Природні умови 9
3.2 Інженерно-будівельні умови 10
4 Оцінка сучасного стану території 10
5 Розподіл території за функціональним використанням.
Розміщення забудови на вільних територіях 11
5.1 Характеристика видів використання території 13
5.2 Основні принципи планувально-просторової організації
території 13
5.3 Протипожежні заходи 13
Інженерне забезпечення 14
6
7
7.1
Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього
середовища
Охорона навколишнього природного середовища з
врахуванням Закону України «Про стратегічну екологічну
оцінку»
15
15
8 Техніко-економічні показники 17
9 Містобудівні умови та обмеження 18
10 Перелік вихідних даних 20
11 Додатки 21
ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ:
Лист
1
2
Найменування
Схема розташування земельної ділянки на території Щасливської сільради
у планувальній структурі Березанського району. Ситуаційна схема М-
довільний.
Викопіювання з проектного креслення схеми планування Миколаївської
області М- довільний.
3 План існуючого використання. Опорний план М 1: 2000
4 Проектний план. Основне креслення М 1: 2000
5 Схема планувальних обмежень М 1: 2000
6 Схема розташування інженерних
простору М 1:2000
мереж
і
використання підземного
7 Схема організації руху транспорту і пішоходів М 1:2000
8 Схема вертикального планування території М 1:2000
3ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ
451. ВСТУП
Містобудівна документація «Детальний план території земельної ділянки
орієнтовною площею до 127,0000 га яка планується до відведення для
будівництва
населеного
та
експлуатації
пункту
в
межах
об’єктів
сонячної
території
Щасливської
Березанського району Миколаївської області»,
розпорядження
голови
Березанської
енергетики
за
межами
сільської
ради
розроблена на виконання
районної
державної
адміністрації
Миколаївської області No 293 від 29.10.2018р., завдання на проектування з
додержанням вимог та врахування:

Схема планування території Березанського району
Миколаївської області («ГІПРОГРАД» м.Київ 1984р.);
 Закону України «Про землеустрій»;
 Закону України «Про основи містобудування»;
 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 Закон України «Про електроенергетику»;
 Закон України «Про альтернативні джерела енергії»;
 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
 Закону України «Про охорону культурної спадщини»;
 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 ДСП 173-96 «Про затвердження Державних санітарних правил
планування та забудови населених пунктів»;
 ДБН В1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;
 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги";
 СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
 ДБН
В.2.5-75:2013
«Каналізація.
Зовнішні
мережі
та
споруди.
Основні положення проектування», інших нормативних документів.
У випадках, коли проектні рішення не відповідали вищевказаним
нормативним документам вони базуються на розробленій передпроектній
документації яка погоджувалась відповідними службами згідно до вимог
чинного законодавства України.
В якості підоснови проекту використано топографічну зйомку М 1 : 500 в
системі координат – СК-63, виконану в 2018р. ТОВ ГЕОБУД-ІНВЕСТПРОЕКТ»
м.Дніпро 2018р.
Для більш зручного користування розробленою проектною містобудівною
6документацією, основні креслення виконані в М 1:5000, на електронному носії
в М 1:2000.
Рішення
«Детальний
план
території
земельної
ділянки
орієнтовною
площею до 127,0000 га яка планується до відведення для будівництва та
експлуатації об’єктів сонячної енергетики за межами населеного пункту в
межах
території
Щасливської
сільської
ради
Березанського
району
Миколаївської області» здійснюється в один етап. Розрахунковий період
складає 7років.
2. МЕТА РОБОТИ
Основною
метою
роботи
при
розробці
містобудівної
документації
«Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею до 127,0000
га яка планується до відведення для будівництва та експлуатації об’єктів
сонячної енергетики за межами населеного пункту в межах території
Щасливської сільської ради Березанського району Миколаївської області»
обґрунтування
зміни
цільового
призначення
та
визначення
є:
параметрів
забудови окремих земельних ділянок.
-
уточнення у більш крупному масштабі положень проекту районного
планування;
-
уточнення планувальної структури і функціонального призначення
території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної
організації частини території сільської ради;
- формування принципів планувальної організації забудови;
- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів
функціонального використання території;
-
визначення всіх планувальних обмежень використання території
згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними
нормами;
- визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;
- уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування
у разі його наявності;
-
визначення містобудівних умов та обмежень у разі відсутності плану
зонування;
7- обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та
визначення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних
ділянок та їх функціонального використання;
- забезпечення комплексності забудови території;
- визначення
доцільності,
обсягів,
послідовності
реконструкції
забудови;
створення належних умов охорони і використання об'єктів культурної
-
спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду, інших об'єктів, що
підлягають охороні відповідно до законодавства;
-
визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності
щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного
забезпечення території; створення транспортної інфраструктури;
-
організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць
паркування транспортних засобів;
- охорони
та поліпшення стану навколишнього середовища,
забезпечення екологічної безпеки;
- комплексного
благоустрою та озеленення, використання підземного
простору тощо.
У цих цілях передбачається на основі аналізу ситуації, що
склалася і наявної містобудівної документації:
На підставі аналізу існуючої містобудівної ситуації та стану
містобудівної документації:
• визначити відповідність земельної ділянки для
запланованої діяльності;
• оцінити ступень впливу проектного об’єкту на використання
суміжних земельних ділянок;
• уточнити параметри існуючих споруджень та прилеглих до
них територій;
• визначити межі зон екологічного та техногенного впливу
проектної території;
• обґрунтувати можливість розміщення проектного об’єкту в
межах позначеної території в умовах існуючої містобудівної ситуації;
• визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень;
• проектування мереж і споруд інженерно-транспортної
інфраструктури та інженерного забезпечення території.
83. ІСНУЮЧІ МІСТОБУДІВНІ,
СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРИРОДНІ УМОВИ
Березанський
район
входить
в
групу
адміністративних
районів,
розташованих в зоні впливу м. Миколаїв. Територія району розташована в
південно-західній частині Миколаївській області та межує з трьома районами
Миколаївської області та з однією областю:
- на півночі з Веселинівським районом та Одеською областю;
- на північному сході з Миколаївським районом;
- на сході та півдні з Очаківським районом;
- на заході з Одеською областю;
Район межує з Тилігульським ліманом, з сходу розташовано Березанський
ліман.
Адміністративним, господарським центром є смт. Березанка.
Район має вигідне географічне місце розміщення та розвинуту
транспортну інфраструктуру.
3.1 Природні умови
В
кліматичному
континентальним
відношенні
кліматом
з
район
тривалим
характеризується
спекотним
літом,
помірно
-
короткою
малосніжною зимою. В окремі роки сурові морози змінюються тривалими
відлигами. Довго тривалість без морозного періоду - 185 днів.
Кількість опадів, що випадають схильне значними коливаннями як по
сезонам, так і в окремі роки. В теплий період випадає 285 мм опадів, в
холодний період - 125 мм. Відносна вологість повітря 73%.
Середня із найбільших декадних висот снігового покрову досягає 8 см.
Максимальна глибина промерзання ґрунту може досягати 0,8 - 1,0 метри.
Переважний напрямок вітрів:
літом - північно-західний;
зимою - північно-східний.
Переважні ґрунти - причорноморський чорнозем, суглинки, легкі пилуваті
супісі.
Рельєф території, щодо якої виконується детальний план території спокійний,
без видимих негативних форм рельєфу.
До несприятливих кліматичних умов району відносяться:
9-
невідповідність
температур,
що
виявляються
в
тривалих
відлигах,
знищуючих сніговий укрив, влітку високі температури повітря при північно-
західник вітрах визивають підвищену випаровуваність, пересихання ґрунтів,
засухи та опіків рослин;
- недостатня кількість атмосферних опадів, періоди тривалої засухи та
зливовий характер дощів не забезпечують нормальний розвиток рослин;
- територія району знаходиться в умовах несприятливих для накопичення
підземних вод.
3.2 Інженерно-будівельні умови
Архітектурно-планувальна
організація
території
розробляється
з
урахуванням природних умов, існуючої забудови, розташування земельної
ділянки. Згідно інженерно-будівельного зонування території району, земельна
ділянка розташована в зоні, яка є сприятливою для будівництва об’єктів
енергогенеруючих об’єктів.
4. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ
На даний час територія проектування вільна від забудові та має цільове
призначення
-
землі
сільськогосподарського
призначення
під
сільськогосподарськими угіддями - пасовищами. Зелені насадження присутні
у вигляді кущів. Має під’їзд польового шляху, який йде від автодороги
міжнародного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ з заходу та
від польової автодороги від с. Щасливе з півночі.
Територія
розташовано
в
в
межах
якої
розробляється
адміністративних
межах
містобудівна
Щасливської
документація
сільської
ради
Березанського району Миколаївської області.
Площа проектної території складає 127 га.
Територія проектного об'єкту межує:
- з півночі – фермерські господарства, с.Щасливе;
- з заходу та сходу - землі сільськогосподарського призначення;
- з півдня - землі сільськогосподарського призначення, пасовища.
За своєю характерністю рельєф взагалі спокійний та має невеликий ухил на
південний схід. Висоти коливаються від 40,43м до 59,41м.
З заходу за межами проектної території розташовано об’єкти культурної
спадщини – група курганів у кількості 2 одиниць.
105. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ.
РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Проектним рішенням пропонується розміщення сонячних батарей з
виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання -
наземна
сонячна
передбачається
за
електростанція.
рахунок
земель,
Розміщення
які
мають
проектного
цільове
об’єкту
призначення

сільськогосподарське, угіддя – пасовища, комунальної власності та державної
власності
не
надані
у
власність
або
користування
(довідка
Головного
управління Держгеокадастру у Миколаївській області Відділ у Березанському
районі No2201/165-18 від 30.11.2018р.; No2202/165-18 від 30.11.2018р.;
No2280/165-18 від 30.11.2018р. Додаток, невід’ємна частка проекту).
В основу планувального рішення взяті, містобудівна ситуація, існуючі
планувальні обмеження та існуюча містобудівна документація.
Призначення території проектного об’єкту - виробництво електричної
енергії з енергії сонячного випромінювання - наземна сонячна електростанція,
яка включає в себе:
- Фотоелектрична сонячна електростанція
- Пристанційний вузол 220/35кВ
- Інверторна станція
- Адміністративно-побутова будівля
- Склад та пункт охорони
- Установка очищення стічних вод «Біолайн-25»
- Протипожежний стенд
- Майданчик ТПВ
- Автопарковка 2 од.
- Огорожа
Вихід з пристанційного вузла 220/35кВ електроенергії, яка
утворюється в результаті виробництва електричної енергії з енергії сонячного
випромінювання, має напрямок в західний бік на електропідстанцію ПС
«Березанка», яка розташована в с.Березанка на відстані 5,2 км від проектного
об’єкту. Лінія електромережі має напругу 220кВ з охороною зоною 25м.
Благоустрій
та
озеленення
території
передбачає
облаштування
дорожнього покриття з асфальтобетону та покриття з щебню, посіву газонних
11трав, стійких до витоптування.
Передбачено освітлення у нічний час ділянки на в’їзді території проектного
об’єкту.
Короткий опис технологічного процесу
Одним з джерел енергії є сонячна батарея, яка генерує альтернативну
енергію Сонця. Сонячна батарея є майже невичерпним джерелом енергії,
здатним накопичувати і перетворювати світлові промені в енергію і електрику.
Сам пристрій і принцип роботи енергоджерела складається з двох частин -
основного корпусу і перетворювальних блоків. Преосвітнім блоком є кремнієва
пластинка.
Послідовність дії сонячної батареї: енергія сонця потрапляє на пластини,
пластини нагріваються і звільняють електрони, електрони активно рухаються
по провідникам, провідники дають заряд акумуляторів. Поле ділиться на
сегменти, кожен інвертор електроустановки перетворює постійний струм в
змінний.
Фотоелектричні панелі монтуються на алюмінієві направляючі спеціальної
форми, а ті у свою чергу монтуються на сигмаподібні стійки, які забиваються
у
грунт.
Всі
елементи,
які
заглиблюються
у
грунт
мають
металеве
антикорозійне покриття. Інвертори монтуються на металеві конструкції
фотоелектричних панелей. Інвертори мають систему керування, яка підтримує
максимальний рівень виробки електроенергії геліополем в залежності від
метеоумов.
Опис фотоелектричної панелі
Фотоелектрична панель являє собою збірку з 60 генеруючих сегментів
полікристалічного кремнію з’єднаних між собою, які встановлено в корпус з
анодованого алюмінію. З фронтальної сторони генеруючі сегменти захищені
склом з противідбивним покриттям. З тильної сторони панель має монтажну
коробку та два з’єднувальні проводи довжиною 1200 мм зі спеціальними
з’єднувачами для підключення панелі до мережі збору потужності.
Опис інверторних станцій
Інверторна станція є спорудою, що складається з таких приміщень:
-
приміщення інверторів, в якому встановлені головні генераторні коробки,
інвертори,
прилади
моніторингу
і
управління,
щит
розподільного
облаштування середньої напруги;
-
камера силового трансформатора.
12Заземлення та захист від атмосферних перенапруг
Система захисту від атмосферних перенапруг складається з двох частин:
-
багаторівнева система захисту на всіх класах напруги за допомогою
обмежувачів
перенапруг,
які
встановлені
в
генераторних
коробках,
інверторторах та розподільчому пристрої 35 кВ;
-
система заземлення.
Система заземлення складається з горизонтального заземлювача, системи
затискачів,
відгалужувачів
та
перемичок.
У
якості
горизонтального
заземлювача виступає сталева оцинкована полоса, яка прокладається у грунті
на глибині 0,7 м від поверхні по периметру ділянок геліополя. Заземлюючі
пристрої кожної ділянки з'єднуються оцинкованою полосою між собою. До неї
за
допомогою
затискачів
та
відгалужувачів
приєднуються
монтажні
конструкції та корпуси фотоелектричних панелей, корпуси генераторних
коробок, трансформаторних підстанцій та інверторів. Секції монтажних
конструкцій фотоелектричних панелей електрично з'єднуються між собою за
допомогою мідних перемичок. Заземлювачами також виступають заглиблені в
грунт сигмаподібні стійки монтажних конструкцій фотоелектричних панелей.
Заземлюючі пристрої кожної ділянки з'єднуються оцинкованою полосою між
собою, утворюючи таким чином єдину систему заземлення та вирівнювання
потенціалів. У любу пору року заземлюючий пристрій має опір розтіканню не
більше 2 Ом.
Режим роботи трьох-змінний, 8 годин в зміну. Час на санобробку і чищення
сонячних панелей - 1 раз на місяць. Кількість робочих днів - 365 днів в рік. На
території проектного об’єкту передбачається черговий та виїзна охорона.
5.1 Характеристика видів використання території
Проектним рішенням пропонується змінити функціональне призначення
проектної території з сільськогосподарського під розміщення та експлуатацію
об’єктів сонячної енергетики - виробництво електричної енергії з енергії
сонячного випромінювання - наземна сонячна електростанція.
5.2 Основні принципи планувально-просторової
організації території
В основу планувального рішення взяті, існуючі планувальні обмеження,
існуюча містобудівна документація та містобудівна ситуація, також існуючи
13землевідведення.
Конфігурація
території
проектного
об’єкту
відображує
вказані фактори та наміри щодо її освоєння.
5.3 Протипожежні заходи
Протипожежні заходи розробляються на наступних стадіях проектування
(робочий проект). Існуюче пожежне ДЕПО розташовано на відстані біля 7км в
с.Березанка.
Проектним
рішенням
запропоновано
розміщення
протипожежного стенду.
6. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Електрозабезпечення
Здійснюється за рахунок проектного виробництва електрики 0,4 кВ та
подальшим розповсюдженням по території проектного об’єкту.
Вихід з пристанційного вузла 220/35кВ електроенергії, яка утворюється в
результаті виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання
має напрямок в західний бік на електропідстанцію ПС «Березанка», яка
розташована в с.Березанка на відстані 5,2 км від проектного об’єкту. Лінія
електромережі має напругу 220кВ з охороною зоною 25м.
Водопостачання
Водопостачання питної води передбачається за рахунок привозної питної
води. Технічна вода за рахунок також привозної води. Одним з варіантів
забезпечення технічної води є облаштування артезіанської свердловини на
території проектного об’єкту.
Каналізування
У якості очисних споруджень прийнята установка заводського виготовлення
типу «Біолайн-25». У період експлуатації необхідно, згідно договірних відносин з
місцевою комунальною службою, відкачувати та вивозити на утилізацію на
місцеву зливну станцію стабілізований надлишковий мул, що накопився.
Водовідведення
Система каналізування дощова передбачає стоки в проектну систему
14очищення дощових вод на майданчику розташування АПК (наступні стадії
проектування).
Теплозабезпечення
Опалення в зимовий період часу об’єктів адміністративно-побутового
призначення передбачається за рахунок нагрівальних приладів.
Транспортне забезпечення
Здійснюється за рахунок існуючої та проектної мережі під’їзних автошляхів.
Під’їзд польового шляху, який йде від автодороги міжнародного значення М-14
Одеса – Мелітополь – Новоазовськ з заходу від території проектного об’єкту та
від польової автодороги від с. Щасливе з півночі.
7. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Заходи
з
охорони
зовнішнього
навколишнього
середовища
розробляються робочим проектом при цьому враховується:

Проектні будівлі і споруди при дотриманні умов екологічної безпеки,
правил технічної експлуатації обладнання не повинні бути джерелом
забруднення водного та повітряного середовища.

Будівництво та експлуатація об'єктів не повинні зачипати елементів
геологічної, структурно-тектонічної будов і ландшафтів і не викличе
негативних
явищ
геотехногенного
походження
в
геологічному
середовищі.

При експлуатації ділянки за її цільовим призначенням не відбудеться
змін, що негативно впливають на рослинний і тваринний світ.

Розробка
додаткових
заходів,
щодо
очищення
і
розсіювання
вентиляційних викидів не потрібно.

При експлуатації об'єкта джерел ультразвуку, вібрації електромагнітних
та іонізуючих випромінювань перевищують допустимих норм не
передбачається.

Для відновлення (рекультивації) земель, порушених при будівництві, що
знімається в процесі будівництва родючий шар грунту вивозиться на
малопродуктивні землі.
15
Територія підлягає благоустрою та озелененню, вертикальне планування
території припускає відведення поверхневих стоків в проектну дощову
систему каналізування.

Проектний об'єкт не чинить техногенного впливу на навколишнє
середовище.
Санітарне очищення
Санітарна очистка передбачає організацію збирання, знешкодження і
використання відходів з метою забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних
умов і охорони навколишнього природного середовища на проектній території.
Збирання
побутових
відходів
здійснюється
контейнерами.
Пропонується
передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок
та
харчових
відходів
з
подальшим
їх
переробленням
за
відповідними
технологіями на спеціалізованих підприємствах.
Система
видалення
відходів
повинна
бути
переважно
планово-
регулярною із залученням спец автотранспорту за окремими договірними
відносинами з місцевими комунальними службами. На території проектного
об’єкту передбачено дві ділянки під розміщення контейнерів ТПВ.
7.1 Охорона навколишнього природного середовища
з врахуванням Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»
Зазначений розділ виконано відповідно до ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010
«Настанова
з
виконання
розділів
«Охорона
навколишнього
природного
середовища» у складі містобудівної документації» та з врахуванням Закону
України «Про стратегічну екологічну оцінку» (оформлений у вигляді звіту про
стратегічну екологічну оцінку ІІ томом, який є невід’ємною частиною детального
плану території).
168. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
1.
Назва об'єкту:
2.
Місце розташування:
«Детальний план території земельної
ділянки орієнтовною площею до 127,0000
га яка планується до відведення для
будівництва та експлуатації об’єктів
сонячної енергетики за межами
населеного пункту в межах території
Щасливської сільської ради
Березанського району Миколаївської
області»
Проектна
територія
знаходиться
в
адміністративних межах Щасливської
сільської ради Березанського району
Миколаївської області
3.
Замовник:
Березанська районна державна
адміністрація Миколаївської області
4.
Площа територій:
5.
S проектного об’єкту: 127,00 га;
Потужність об'єкту в т.ч.
6.
7.
Проектна потужність 220/35 кВ
Інженерні мережі:
вода, каналізування,
електрозабезпечення Існуючі, проектні
8.
Дорожно-траспортна
мережа
Існуюча, проектна
9.
Чисельність працюючих
10.
Показники по детальному
плану:
Площа оглядової території:
Площа проектного об’єкту:
Площа під забудову АПК:
Пристанційний вузол:
Площа під озеленення:
Площа під розміщення
фотоелектричних сонячних елементів
11. Площа під твердим
покриттям:
Режим работи:
12. Черговість будівництва:
10
893,16 га
127,00 га
0,02 га
0,36 га
12,67 га
111,83 га
2,12 га
Цілодобово
Одна черга розрахована на 7років.
179. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини,
зони охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,
санітарно-захисні
зони)
заборонено
розміщення
об’єктів
житлового
та
громадського призначення.
Планувальними обмеженнями є:
Використання території відповідно до функціонального призначення,
яке визначено проектним рішенням.
Санітарно-захисні зони
Санітарно-захисна зона проектного об'єкту не має обмежень згідно
діючих нормативно-правових актів, проектним рішенням визначено 50м СЗЗ,
як від об’єкту виробничого призначення.
Умови організації транспортного руху
Визначити у відповідності з ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху».
В'їзд на відкриту територію забезпечити необхідними знаками за ДСТУ
12.4.026-76. «ССБТ. Кольори сигнальні й знаки безпеки» і ДЕРЖСТАНДАРТ
12.4.009-83 «ССБТ. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види.
Розміщення й обслуговування.»
Вимоги до орієнтації в'їздів (входів), вантажопотоків, місць паркування
й т.п. - для об'єктів масового відвідування щодо елементів планувальної
структури - виконати паркування транспортних засобів (велико-габаритного й
особистого автотранспорту).
Охоронні зони інженерних комунікацій визначити у відповідності до
ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»
Благоустрою та озеленення земельної ділянки
Виконати благоустрій ділянки, забезпечити вертикальне й горизонтальне
планування території, передбачити майданчики для контейнерів по збору
твердих побутових відходів.
• Елементи зовнішньої реклами – у разі необхідності виконати світлову
інформаційну рекламу.
• Використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху,
першого поверху – не передбачається.
• Розташування й використання вбудовано-прибудованих приміщень –
18немає.
• Зовнішня обробка будинку/спорудження (колір і матеріал фасаду й
т.п./ - розробляється на наступних стадіях проектування (робочий
проект).
Умови
та
обмеження
щодо
забезпечення
санітарного
й
епідемічного благополуччя населення, необхідності розробки й проведення
санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів (забезпечення нормативної
тривалості інсоляції, природньої освітленості, можливість організації зони
санітарної
охорони
джерел
водопостачання,
санітарно-захисної
зони
підприємств, зони обмеження забудови радіоелектронних засобів, санітарного
розриву й санітарно-охоронної смуги, рівень впливу хімічних, фізичних і
біологічних факторів, забруднення атмосферного повітря, води й ґрунту й т.п.)
на
підставі
висновку
державної
санітарно-епідеміологічної
служби
про
можливість відводу земельної ділянки, отримати замовнику згідно з вимогами
земельного законодавства.
Умови та обмеження охорони культурної спадщини:
Вимоги щодо об’єктів охорони культурної спадщини здійснюються
відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»
Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які
повинні надати технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта
містобудування,
забезпечення
пожежної
й
техногенної
безпеки,
цивільного захисту - (інженерні експлуатаційні служби та підприємства,
служби, що забезпечують пожежний, техногенний і цивільний захист).
1910. ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ
-
Розпорядження голови Березанської районної державної адміністрації
Миколаївської області No 293 від 29.10.2018р.;
- Завдання на проектування;
- Топографічна зйомка території проектування в системі координат -СК-63
(виконавець ТОВ ГЕОБУД-ІНВЕСТПРОЕКТ» м.Дніпро 2018р.);
-
Науково-технічний звіт про геологічні вишукування ТОВ «ГІЛЬДІЯ
ІНЖИНІРИНГ» м.Дніпро 2018р.;
-
Фрагмент схеми планування території Миколаївської області (ДП УДНДІП
«ДІПРОМІСТО» м.Київ 2008р);
-
Фрагмент проектного плану Березанського району Миколаївської області
(розробник ГИПРОГРАД м.Київ 1984р.);
-
Довідка Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області
Відділ у Березанському районі No2201/165-18 від 30.11.2018р.;
-
Довідка Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області
Відділ у Березанському районі No2341/165-18 від 13.12.2018р.;
-
Довідка Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області
Відділ у Березанському районі No2280/165-18 від 30.11.2018р.
-
Довідка Миколаївського обласного управління лісового та мисливського
господарства ДП «Очаківське лісомисливське господарство» No488
від 06.12.2018р.;
-
Довідка управління культури, національностей та релігії Миколаївської ОДА
No226 від 03.12.2018р.
2011. ДОДАТКИ
21

  ТОМ І 1ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ,
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:35
573Kb Скачать скачать

 

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_______________31.01.2019_____________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

______№: 20191302735/8130____________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 

1. Планована діяльність

Планованою діяльністю передбачається будівництво підстанції 330 кВ з встановленням

загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

двох АТ потужністю 125 МВА кожний, будівництво ВРУ 330 кВ з організацією заходів для

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

ПЛ 330 кВ Аджалик - Трихати, будівництво ВРУ 110 кВ та відгалужень КЛ 110 кВ для забезпечення видачі потужності генерації фотовольтаїчних СЕС загальною потужністю 128 МВт.

Організація схеми видачі потужності СЕС загальною потужністю 128 МВт в ПЛ 330 кВ Доброславська – Трихати з можливістю будівництва ПС 330 кВ.

Адміністративно місце розташування підстанції 330 кВ «Прогресівка», що проектується,

(місце провадження планованої діяльності)

знаходиться на земельній ділянці біля села Прогресівка (по за межами населеного пункту) в межах адміністративної території Ташинської сільської ради Березанського району Миколаївської області

 

2. Суб’єкт господарювання

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ________ «УКРЕНЕРГО» (ДП «НЕК "УКРЕНЕРГО»)________________________________________

повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код згідно з ЄДРПОУ 00100227__________________________________________________________

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

_________________________________________________________________________________________

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

Юридична адреса: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25,___________________

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця

Тел.: +38 044 2383015, nec-kanc@ua.energy _______________________________________________

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

Організація розробник проекту : ТОВ «БК «Інженерні системи та комунікації»____________ Контактний номер телефону +38 067 3270655, +380672097697

Адреса електронної пошти: opmozgovoy@gmail.com_________________________________

контактна особа: Мозговий Олег Петрович

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації_________

(найменування уповноваженого органу, номер телефону,

54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua__________________________

поштова адреса, електронна адреса

(0512) 46-04-27, Нураєва Ларіса Михайлівна_________________________________________

контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Управлінням екології та природних

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,

ресурсів Миколаївської облдержадміністрації на підставі Закону України «Про оцінку

нормативний документ, що передбачає його видачу)

впливу на довкілля»____________________________________________________________________

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить _26__ робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

27.03.2019 року о 11-00 в приміщенні районного будинку культури за адресою:________________,

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

57400, смт. Березанка, вул..Центральна, 35__________________________________________________

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації__________

(зазначити найменування органу,

_54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua__________________________

місцезнаходження

__(0512) 46-04-27, Нураєва Ларіса Михайлівна______________________________________

номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації__________

(зазначити найменування органу,

_54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua__________________________

місцезнаходження

__(0512) 46-04-27, Нураєва Ларіса Михайлівна______________________________________

номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 34 аркушах з 6 додатками.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно крім вихідних.:___

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

 • ТОВ «БК «Інженерні системи та комунікації», (04119, Україна, м. Київ, вул. Зоологічна, 4А оф 139 Контактний номер телефону +38 067 3270655, +380672097697контактна особа: Мозговий Олег Петрович

 • Березанська районна держадміністрації Миколаївської області (57400,
  смт. Березанка, вул..Центральна,33 (+38097) 0872406 контактна
  особа – Гординська Ірина Володимирівна

  ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:37:35
368Kb Скачать скачать
  ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування, яка планується для будівництва та експлуатації об’єктів вітроелектростанції за межами населених пунктів в межах територій Анатолівської, Краснопільської та Ташин
Формат: DOCX | Добавлен: 24/08/2020 15:37:43
24Kb Скачать скачать