Березанська районна державна адміністрація. Миколаївська область, Україна. » Громадська рада
Українська | Русский | English
Головна Новини Районна державна адміністрація Управління агропромислового розвитку Державні/публічні закупівлі Доступ до публічної інформації Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Оголошення Енергоефективність

Громадська рада

                                                                                                         Склад

громадської ради при Березанській райдержадміністрації

 

ПІБ делегованого представника

Назва інституту громадянського суспільства, який делегував представника

Посада

1.         

Дехтяренко Людмила Федорівна

ПП «Редакція районної газети «Березань»(за узгодженням)

Голова громадської ради при райдержадміністрації

2.         

Наумець Артем Олегович

Релігійна організація «Релігійна громада парафії святих мучениць Віри,Надії,Любові та Софії Миколаївської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України)смт.Березанка Миколаївської області» »(за узгодженням)

Заступник  голови громадської  ради  при райдержадміністрації

3.         

Локтіонова Тетяна Іванівна

Березанська районна організація профспілки працівників освіти і науки України( за узгодженням)

Член громадської ради при райдержадміністрації

4.         

Яворський Микола Степанович

Громадське формування з охорони громадського порядку «Захисник 2018» (за узгодженням)

Член громадської ради  при райдержадміністрації

5.         

Свинаренко Ганна Федорівна

Березанська районна організація інвалідів( за узгодженням)

Член громадської ради  при райдержадміністрації 

6.         

Волкова Олена Михайлівна

Громадська організація

«ЕКО (Екологія,культура,освіта) Березань»( за узгодженням)

Член громадської ради при райдержадміністрації

7.         

Кушнір Ганна Іванівна

Громадська організація Товариства Червоного Хреста України (за узгодженням)

 

Член громадської ради  при райдержадміністрації 

8.         

Зінін Михайло Олексійович

Громадська організація «Ветерани Березанського району» »(за узгодженням)

Член громадської ради   при райдержадміністрації

                                     

                                        До уваги представників громадськості

                                        Розпочато формування нового складу

                                   громадської ради при райдержадміністрації

 

Типове положення затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»в редакції від 24 квітня 2019р №353 постановою КМУ зазначено  порядок формування та діяльності громадських рад при центральних органах виконавчої влади та місцевих державних адміністраціях.

            Відповідно до цієї Постанови громадська рада при Березанській районній державній адміністрації (далі – громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним  для  сприяння  реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, сприяння врахуванню органами виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

Склад громадської ради може формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Рішення про спосіб формування складу громадської ради приймається органом виконавчої влади.

Кількісний склад громадської ради визначається утвореною органом виконавчої влади відповідно до пункту 8 цього Типового положення ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради становить два роки з дня затвердження органом виконавчої влади її складу.         

Членство у громадській раді є індивідуальним.

02 квітня 2020 року розпорядженням голови РДА №79 від 02.04.2020року утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації у складі 4 осіб: Дехтяренко Людмила Федорівна,Свинаренко Ганна Федорівна, Зінін Михайло Олексійович , Панченко Валентина Миколаївна.

Для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

-         прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

-         заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

-         біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

-         відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;

-         відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

-         мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

-         фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

 

Приймання заяв для участі в проведенні установчих зборів та доданих до них документів завершується 04 травня 2020 року.

            Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Типовим положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом п’яти календарних днів.

 За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим цим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, із зазначенням підстави для відмови.

Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування орган виконавчої влади на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює:

-         список кандидатів до складу громадської ради;

-         біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу громадської ради;

-         відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу громадської ради, а також посилання на офіційні веб-сайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності);

-         список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні із зазначенням підстав для відмови;

-         уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів, строки проведення рейтингового електронного голосування.

Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується органом виконавчої влади.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органу виконавчої влади.

Орган виконавчої влади оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

Орган виконавчої влади на підставі протоколу установчих зборів або результатів рейтингового електронного голосування затверджує склад громадської ради у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів, рейтингового електронного голосування (за умови відсутності спорів щодо формування складу громадської ради). Орган виконавчої влади оприлюднює склад громадської ради на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати затвердження.

 Установчі збори для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації планується провести 02 червня 2020 року о 9.00 год. у залі засідань райдержадміністрації (смт.Березанка, вул. Центральна, 33). Відповідальна особа Панченко Валентина - головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації, довідки та консультації за телефоном: (05153)2-13-75; 

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для фо